Európska komisia schválila Slovensku Partnerskú dohodu

Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority ako efektívne a účinne využiť investície v objeme 15,3 mld. eur na 10 rokov.

Zo štrukturálneho a kohézneho fondu na Slovensko poputuje 13,7 mld. eur. Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka predstavuje 1,55 mld. eur, zatiaľ čo Európsky námorný a rybársky fond 16 miliónov eur.

"Na základe širokého konsenzu so sociálno-ekonomickými partnermi dokázalo Slovensko predložiť taký návrh Partnerskej dohody, ktorý nás zaradil medzi prvých päť členských štátov EÚ, ktorým bol tento dokument schválený Európskou komisiou," uviedol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Investície EÚ podporia konkurencieschopnosť znižovanie nezamestnanosti a rast, a to prostredníctvom podpory inovácie, nízkouhlíkového hospodárstva, odbornej prípravy a vzdelávania.

Slovensko plánuje zamerať investície na dopravnú infraštruktúru, výskum, vývoj a inovácie, podporu malých a stredných podnikov, ochranu životného prostredia, digitálnu agendu, energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie.

Návrh Partnerskej dohody schválila vláda s pripomienkami vo februári, následne ho poslala Komisii na proces formálneho schvaľovania. Partnerskú dohodu predložili Komisii už všetky členské štáty.

Pozície

Európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn víta skutočnosť, že obyčajní ľudia na Slovensku budú mať možnosť pocítiť prínosy investícií EÚ.

„Táto partnerská dohoda je pre Slovensko štartovacou čiarou smerom k rastu a zamestnanosti počas nasledujúcich 10 rokov a odzrkadľuje spoločné odhodlanie Európskej komisie a Slovenska čo najefektívnejšie využívať investície EÚ,“ uviedol.

Komisár Hahn ďalej pripomenul, že európske štrukturálne a investičné fondy prispeli od roku 2007 do roku 2013 k vytvoreniu viac než 81 000 nových pracovných miest, dodávkam čistej vody tisíckam občanov a podporili nové podniky.

László Andor, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie poznamenal, že je veľmi rád, že sa Slovensko po konštruktívnych rokovaniach rozhodlo využiť 2,17 mld. EUR (22,75 %) svojich zdrojov zo štrukturálnych fondov na roky 2014 – 2020 z ESF, čo je oveľa viac než prostriedky z ESF v rokoch 2007 – 2013 (1,5 mld. EUR).

Medzi kľúčové strategické ciele, ktoré si Slovensko zvolilo a ktoré budú v nasledujúcich rokoch podporované, patria: riešenie vysokej nezamestnanosti mladých ľudí, podpora tých, ktorí to najviac potrebujú, na trhu práce, zlepšenie adekvátnosti odborného vzdelávania a prípravy vo vzťahu k trhu práce, riešenie chudoby a sociálneho vylúčenia rómskej menšiny a zlepšenie kvality verejnej správy.

„Dnešným prijatím Partnerskej dohody sme vytvorili strategický rámec pre úspešnú implementáciu politiky rozvoja vidieka na Slovensku. Očakávame, že zlepšenie koordinácie medzi všetkými fondmi EÚ povedie k zvýšenej efektívnosti a synergii vo vykonávaní programov a prinesie zhodnotenie investovaných finančných prostriedkov,“ vyhlásil komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Ciolos.

Slovensko má podľa neho veľký potenciál pokiaľ ide o konkurencieschopnosť jeho poľnohospodárstva, ako aj environmentálne hodnoty a lokálny rozvoj jeho vidieckych oblastí.

Predseda vlády SR Robert Fico a podpredseda vlády SR Ľubomír Vážny sa k schváleniu Partnerskej dohody vyjadria na tlačovej konferencii v utorok 24. júna, kde spolu s európskym komisárom pre regionálny rozvoj Johannesom Hahnom, podajú bližšie informácie.