Európske mestá podpísali Deklaráciu o klimatických zmenách

„Mestá sú najlepším miestom pre rozprávanie s občanmi o globálnych záležitostiach, akými sú aj klimatické zmeny,“ a sú tiež miestom, ktoré dokáže ukázať verejnosti, ako dokážu mnohé oblasti, od manažmentu odpadu až po verejnú dopravu, prispieť k odpovedaniu na svetové výzvy. Na takomto stanovisku sa dohodli predstavitelia miest na stretnutí EUROCITIES, ktoré sa uskutočnilo 27. októbra. Záverečný dokument zdôrazňuje, že mestá zohrávajú v boji proti klimatickým zmenám významnú úlohu aj preto, že v nich žije asi 70% obyvateľstva.

Deklarácia o klimatických zmenách, ako sa dokument zo stretnutia EUROCITIES nazýva, „svedčí o záväzku [priblibližne 130] miest,“ že prijmú všetky dostupné opatrenia na komunálnej úrovni, ktoré pomôžu odpovedať na klimatické zmeny. Ciele deklarácie majú charakter odporúčaní, medzi ktorými sa nachádzajú aj nasledovné:

  • prijatie politík pre udržateľné verejné obstarávanie,
  • vývoj inovatívnych partnerstiev na poli výskumu a vyššieho vzdelávania,
  • obmedzenie územného rozrastania sa miest a rozvoj kompaktných miest,
  • budovanie „eko-štvrtí,“
  • budovanie nových budov tak, aby spĺňali prísne štandardy energetickej efektívnosti,
  • vývoj nových foriem dopravy,
  • výskum a produkcia energií z obnoviteľných zdrojov.

Predstavitelia miest sa zhodli, že podpora zo strany členských krajín je „zrejme nevyhnutná, ale nie je dostatočná,“ hovorí primátor francúzskeho Lyonu, Gérard Collomb, ktorý je súčasne prezidentom EUROCITIES. Dodáva: „Štáty musia na mestá delegovať právomoci nevyhnutné pre znižovanie tvorby emisií na lokálnej úrovni.“ Podľa neho je tiež potrebné viac investovať do výskumu a rozvoja „verejnej dopravy, bývania a energetiky.“ Pri tom všetkom treba mať na pamäti, že jednotlivé mestá disponujú rôznymi finančnými a materiálnymi kapacitami.

Najbližšie sa predstavitelia miest zídu 20. – 21. novembra 2008 vo fínskych Helsinkách, aby diskutovali o finančných aspektoch tzv. Dohovoru primátorov, ktorý sa podpísal začiatkom tohto roka (EurActiv 07/02/08). Neskôr, v septembri 2009, Európska komisia vydá hodnotiacu správu o stave európskych miest.