Európske regióny dostanú 105 mld. na zelené projekty

Financovanie „zelených“ projektov tvorí v období 2007-2013 viac ako 30 percent rozpočtu EÚ pre regionálnu politiku. Je to takmer trojnásobne vyššia suma, než aká bola pre podporu regiónov vyčlenená v predošlom rozpočtovom období. Európska komisia verí, že viac peňazí v tejto oblasti zabráni presunu pracovných miest z Európy do krajín ako India a Čína.

Včera oznámených 105 mld. eur sa investuje do projektov, ktoré budú pomáhať členským krajinám a ich regiónom splniť požiadavky, ktoré vyplývajú z environmentálnej legislatívy. Ďalších 48 mld. poputuje na všeobecné projekty, ktorých cieľom je naplnenie klimatických záväzkov (v rámci toho pôjde 23 mld. pre železnice, 6. mld pre čistú mestskú dopravu, 4,8 mld. na podporu obnoviteľných zdrojov energií a 4,2 mld. na projekty energetickej efektívnosti).

Podpora sa ujde aj oblasti vedy a inovácií; 3 mld. eur budú podporené najmä malé a stredné firmy, ktoré chcú produkovať zelené tovary a poskytovať environmentálne služby.

„Podporovanie zelenej ekonomiky a životného prostredia kráča ruka v ruke s cieľom kohéznej politiky priniesť udržateľný rast, pracovné miesta a konkurencieschopnosť,“ hovorí komisárka Danuta Hübner, zodpovedná za regionálnu politiku a rozvoj. Podčiarkuje, že včera oznámená investícia je kľúčová najmä v čase súčasného hospodárskeho úpadku. Peniaze podľa nej „vytvoria dlhodobú zamestnanosť, oživia lokálne ekonomiky a rovnako budú oporou pre záväzok EÚ prispieť k boju proti klimatickým zmenám“.

Medzi časom členovia regionálneho výboru EP včera (9.3.) hlasovali za rozšírenie finančných mechanizmov regionálnej politiky aj na projekty v oblasti energetickej efektívnosti a podpory využívania obnoviteľných zdrojov energií v domácnostiach vo všetkých členských krajinách. Podľa súčasného nastavenia systému mohli podporu čerpať len nové členské krajiny s nízkym HDP, naviac šlo o presne definovaný projekt výmeny zastaraných ohrevných zariadení za nové, resp. montovanie solárnych kolektorov. Tieto pravidlá nevytvárajú žiadnu novú rozpočtovú kapitolu, iba umožňujú využívať 4 percentá prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre širokú škálu projektov v domácnostiach. O návrhu by sa malo hlasovať v pléne v apríli.

Rýchlejšie financovanie

Ako odpoveď na hospodársku krízu sa Európska únia snaží o zrýchlenie procesu uvoľňovania finančných prostriedkov. Zajtra (11.3.) sa bude EP zaoberať otázkou, ako urýchliť implementáciu projektov v oblasti životného prostredia, infraštruktúry a energetiky. Rýchlejšie uvoľňovanie prostriedkov má v náročnej finančnej situácii eliminovať riziká, ktoré súvisia s bankovými pôžičkami, ktoré sú neraz potrebné na krátkodobé prefinancovanie hodnoty projektu a v súčanosti ich banky poskytujú len komplikovane.

„Zámerom zmien je urýchliť investície na národnej a regionálnej úrovni zjednodušením prístupu ku grantom, zvlášť podporou ľudí zasiahnutých krízou  a zvyšovaním dostupnosti financií pre malé a stredné firmy,“ povedal bulharský europoslanec Evgeni Kirilov (PES), ktorý je spravodajcom k návrhu.