Európske združenie samospráv v Bratislave

Krátka správa

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) včera a dnes po prvý krát vo svojej histórii hostilo koordinačné stretnutie generálnych tajomníkov členských organizácií Rady európskych obcí a regiónov (The Council of European Municipalities and Regions, CEMR). Podľa informácie, ktorú nám zaslala hovorkyňa ZMOS Oľga Gáfriková, zúčastnilo sa na ňom 43 zástupcov z 19 národných združení miestnych samospráv.

ZMOS je členom CEMR ako jediná organizácia zo SR od prvej polovice 90. rokov. V oboch orgánoch CEMR – Valnom zhromaždení a Politickom výbore CEMR – má ZMOS ako členská organizácia svoje zastúpenie z radov volených predstaviteľov miest a obcí.

Stretnutie generálnych tajomníkov sa koná raz za pol roka vždy v inej členskej krajine. ZMOS preň v spolupráci s parlamentom pripravil naozaj dôstojné podmienky. Preto sa uskutočnilo v priestoroch Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave. Na otvorení podujatia sa zúčastnil aj podpredseda Národnej rady Miroslav Číž.

K hlavným témam pracovného stretnutia budú patriť štyri okruhy činnosti organizácie v roku 2008: (1) posilňovanie postavenia a významu územnej samosprávy v európskom kontexte, (2) možnosti ovplyvňovania legislatívy a politík zo strany miestnej a regionálnej samosprávy, (3) miesto a úloha územnej samosprávy v medzinárodnom rozvoji a napokon (4) posilňovanie efektivity CEMR. Stretnutie malo pracovný a uzatvorený charakter, ZMOS o ňom informoval prostredníctvom svojej horokyne.

Vo vzťahu k právam a záujmom územnej samosprávy má CEMR na európskej úrovni podobné poslanie ako ZMOS na národnej úrovni. Je to najväčšie združenie miestnych a regionálnych samospráv v Európe. Jeho členom sú asociácie z viac než 30 krajín Európy, ktoré spolu reprezentujú viac než 100.000 miest, obcí a regiónov.

K najvýznamnejším aktivitám CEMR v roku 2007 patrilo otvorenie spoločného Domu európskych miest, obcí a regiónov v Bruseli, na ktorom sa podieľa viac než 25 členských združení. Vlastné zastúpenie má v Dome aj ZMOS, pričom ide o výsledok spolupráce s českými partnermi, spolu s ktorými zastúpenie aj financuje.