Európsky týždeň miestnej demokracie

Krátka správa

Akcia sa uskutoční 15. až 19. októbra 2007 v celej Európe. Rada Európy (RE) chce takto pomôcť pri presadzovaní myšlienky demokratickej účasti občanov na miestnom živote a informovaní o možnostiach účasti občanov na rozhodovacom procese na miestnej úrovni.

Šéf Združenia miesta obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora vysvetľuje, že „dátum Európskeho týždňa bol vybraný preto, lebo 15. októbra 1985 bola otvorená na podpis Európska charta miestnej demokracie, čo je základný dokument, určujúci postavenie miestnej územnej samosprávy v každom európskom demokratickom štáte.“ Akcia sa organizuje po prvýkrát a skrýva v sebe aj ďalšie výročie – pred 50. rokmi bola vytvorená Konferencia miestnych samospráv Rady Európy, z ktorej sa neskôr vyvinul dnešný Kongres miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy (známejší pod skratkou CLRAE).   

Európsky týždeň oficiálne otvorí 15. konferencia ministrov európskych krajín, zodpovedných za miestnu a regionálnu samosprávu, ktorá sa uskutoční v španielskej Valencii 15. a 16. októbra. Zúčastnia sa na nej zástupcovia Výboru ministrov, Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a Kongresu miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy. Podľa RE

môžu byť aktivity v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie prínosom tak pre občanov, ako aj pre orgány samosprávy.  

Rada Európy očakáva, že počas tohto týždňa budú mestá a obce organizovať rozličné podujatia, napr.: dni otvorených dverí, verejné rokovania orgánov, verejné diskusie o témach obecného záujmu a o rozličných miestnych politikách, prednášky, stretnutia s mladými obyvateľmi, súťaže pre deti  a mládež, špeciálne vydania a relácie v miestnych médiách, hodiny otázok a odpovedí, stretnutia so staršími obyvateľmi, diskusie so staršími občanmi o formách ich zapojenia do života obce a pod. 

Sprievodnou akciou na celoeurópskej úrovni bude stretnutie generálnych sekretárov CEMR. Samotné ZMOS plánuje v tomto týždni zorganizovanie okrúhleho stola so svojimi partnermi a pravdepodobne osloví s niektorými iniciatívami aj slovenskú vládu. Na svoje členské mestá a obce sa vedenie ZMOS obráti s výzvou, aby sa pripojili k iniciatíve Rady Európy a aby intenzívnejšie komunikovali so všetkými občanmi s cieľom zvýšiť ich povedomie o činnosti samosprávy.

„ZMOS spolu s Radou Európy verí, že Európsky týždeň miestnej demokracie sa stane tradíciou postupne vo všetkých krajinách Rady Európy,“ uzaviera Michal Sýkora.