Európsky týždeň regiónov a miest 2009

Program

V priebehu šiestich rokov sa OPEN DAYS sa stali kľúčovým podujatím venovaným regionálnej politike, na ktorom mestá a regióny poskytujú praktické dôkazy ich schopnosti zabezpečiť ekonomický rast a nové pracovné príležitosti implementáciou európskej kohéznej politiky.

Európsky týždeň miest a regiónov bude pozostávať z viac ako 100 seminárov, workshopov, diskusií a prezentácií pre viac ako 7000 predpokladaných účastníkov. Počas celého októbra sa zároveň v 33 krajinách uskutoční vyše 230 sprievodných lokálnych podujatí.

Open days sledujú, tak ako v minulosti, viacero cieľov. Jedným z nich je podľa slov Luc Van den Brandeho, prezidenta Výboru regiónov: „Spoločná diskusia politických predstaviteľov, expertov z oblasti regionálnej politiky, zástupcov z bankového sektora, podnikateľov, občianskych združení, univerzít a z európskych inštitúcií o uskutočnení zmien potrebných pre úspešný rozvoj európskych miest a regiónov, založených na spoločnej spolupráci.“ Okrem toho, toto podujatie ponúka možnosť diskusie o smerovaní európskej kohéznej politiky, využívajúc pritom výsledky najnovších výskumov z oblasti regionálneho rozvoja z rôznych medzinárodných inštitúcií. Podľa slov odchádzajúcej komisárky pre regionálnu politiku Danuty Hubner: „Európska regionálna politika hra dôležitú úlohu pre nadobudnutie stratenej dôvery v európsku ekonomiku. Podpora investícií do infraštruktúry, obchodu a pracovných príležitostí ponúka európskym regiónom chopiť sa výziev nastolených globálnou ekonomickou krízou."

Témy

Pod hlavným mottom:„Globálne zmeny, európske odpovede“ je program podujatia usporiadaný do štyroch tematických okruhov.

  • Obnova rastu: Inovácie v európskych mestách a regiónoch
  • Regióny a klimatické zmeny: Európska cesta k trvaloudržateľnému regionálnemu rozvoju
  • Cezhraničná spolupráca
  • Vyhodnotenie a ďalšie smerovanie európskej kohéznej politiky

Organizátori a partneri

Organizátormi podujatia sú Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku EK (DG REGIO) a Výbor regiónov (CoR). Partnermi podujatia OPEN DAYS je 213 regiónov a miest z celej Európy, Výbor Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj, európske finančné inštitúcie, európske podnikateľské inštitúcie, partnerské sociálne a občianske organizácie.

Novinky

Novinkou OPEN DAYS 2009 bude „Univerzita“, v rámci ktorej sa môžu účastníci zúčastniť série prednášok vybraných renomovaných univerzitných pracovníkov a výskumníkov na témy kohézna politika, cezhraničná spolupráca, inovácie a klimatické zmeny.

Lokálne podujatia na Slovensku v rámci OPEN DAYS 2009

V rámci lokálnych podujatí OPEN DAYS 2009 sa v októbri na Slovensku uskutočnia nasledujúce akcie:

  • v BSK: Seminár s názvom Možnosti financovania zo zdrojov EÚ počas programovacieho obdobia 2007 – 2013- územie Bratislavského samosprávneho kraja
  • v KSK: Športové podujatie – 86. ročník Medzinárodného maratónu mieru: Európa v mojom regióne
  • v NSK: Diskusia s názvom Mládež – budúci rozhodujúci činiteľ EÚ
  • v PSK: Deň otvorených dverí – Ako chutí Prešovský kraj, ako chutí Európa
  • v TSK: Dni otvorených dverí / seminár s názvom: Vývojové trendy v poskytovaní sociálnych služieb – európska dimenzia
  • v ŽSK: seminár, workshop, kultúrne podujatie s názvom: Župný deň Žilinského samosprávneho kraja

Viac informácií o podujatí OPEN DAYS 2009 a online registrácia je možná

na tejto linke