Euroregióny: 9 mil. korún pre 34 projektov

Krátka správa:

Slovensko podporuje v regióne krajín V4 spoluprácu prihraničných regiónov ojedinelým vládnym programom, ktorý ma na starosti rezort výstavby a regionálneho rozvoja. Program sa zameriava na aktívne slovenské časti euroregiónov pozdĺž všetkých hraníc republiky.

V apríli 2007 dala vláda zelenú pokračovaniu grantového programu „Systém podpory euroregionálnych aktivít“, ktorý začala Bratislava realizovať na prelome rokov 1999-2000. Program má dve oblasti podpory. I. je zameraná na projekty charakteru „ľudia ľuďom“, v ktorých spolupracujú slovenské časti euroregionálnych združení so svojimi partnermi na rôznych kultúrnych a vzdelávacích aktivitách, ako aj napomáhajú rozvoju cestovného ruchu v prihraničných oblastiach. II. oblasť sú istý druh prevádzkových inštitucionálnych grantov. 

Na základe odporúčania odbornej hodnotiacej komisie minister výstavby schválil tento týždeň  10 euroregiónom dotácie pre celkovo 34 projektov. Z programu sa na ne uvoľní 9 miliónov korún. Počtom projektov najúspešnejšími žiadateľmi boli česko-slovenský euroregión Bíle-Biele Karpaty a slovensko-maďarské združenie Euroregión Neogradiensis (oba po 6 schválených projektov). 

Po vzniku samostatnej SR vzniklo niekoľko väčších združení, najmä na slovensko-poľskej a slovensko-českej hranici,. Maďarskú hranicu lemujú menšie euroregióny, ktoré sa v určitých okresoch navzájom prekrývajú. Najstaršími z euroregiónov je Karpatský euroregión (vznik 1993) a Euroregión Tatry (1995). Najväčšia koncentrácia euroregiónov je pozdĺž slovensko-maďarskej hranice.

Tab. Prehľad aktuálnych cezhraničných projektov slovenských euroregiónov (MVRR SR, 16/7/2007)

Euroregión/
slovenské združenie

Názov projektov Suma dotácií v mil. SKK
Euroregión Tatry
Združenie Región „Tatry“

1. Stratégia rozvoja Euroregiónu „Tatry“ na roky 2007 – 2013
2. „NA BICYKLI OKOLO TATIER“
3. Dom Slovensko – Poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku
4. „Podpora environmentálnej výchovy a vzdelávania v EUT“
5. Ročenka  „Pohraničie poľsko – slovenské 2005 – 2006“

1,407

Euroregión Bílé-Biele Karpaty
Región Biele Karpaty

1. Príprava na implementáciu Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR na roky 2007- 2013 v Euroregióne Bílé-Biele Karpaty
2. Euroregióny spoločne IV.
3.Environmentálna stratégia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty
4. Cezhraničné vzdelávanie na posilnenie a rozvoj vidieckych komunít v Euroregióne Bílé-Biele Karpaty
5. HRADNÁ CESTA STRED
6. Euroregión Bílé-Biele Karpaty – euroregión skla III.

1,604

Euroregión Slaná-Rimava
Únia Slanej a Rimavy

1. Operatívny program cezhraničnej spolupráce Euroregiónu Slaná – Rimava 2007-2013
2. Cezhraničné partnerstvo samospráv – pre rozvoj vidieka 3. „Spolupráca partnerských miest v Európe“

0,834
Euroregión Beskydy
Región Beskydy
1.Pripravme si zámery a vyčerpajme prostriedky v 2007-2013

2. Propagácia a prezentácia cestovného ruchu Euroregiónu Beskydy
3. 3P v Euroregióne Beskydy (Požiadavky vs. Príležitosti = Projekty)

0,864
Ipeľský Euroregión

1. Spoločné zvyšovanie atraktívnosti Poiplia ako turistického cieľa
2. Odkrytie prírodných a kultúrnych hodnôt stredného Poiplia.

0,58

Karpatský euroregión
KER Slovensko

1. Partnerstvá pre SR-UKR cezhraničnú spoluprácu
2. Malá jantárová cesta
3. Alžbeta-stopy histórie
4. Dobré vzťahy, základ úspechu
5. Cestujeme Karpatmi – To najkrajšie v euroregióne

1,2

Euroregión Neogradiensis
Región Neogradiensis

1. "Spoznaj krásy regiónu Poltár – vytvorenie Turisticko-informačnej kancelárie"

2. "Novohradský geopark – produkt cestovného ruchu v Euroregióne Neogradiensis" – nadviazanie na projekt Interreg III A
3. NEOGRADIENSIS PRE ROZVOJ VIDIEKA – spoločné vytváranie podmienok pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
4. „Zvyšovanie profesionality projektového manažmentu v Euroregióne“
5. Rozvoj cezhraničného prístupu znižovania štrukturálnej nezamestnanosti
6. „Poklad v centre Novohradu“

1,56

Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ
Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ

1. Spoločný kultúrny poklad v historických parkoch Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ“ 0,298
Euroregión Kras

1. Z jaskyne Aggtelek do jaskyne Gombasek. Európska kultúrna cesta na Silickej planine: Vidiecke prostredie (návrh scenára)
2. Z jaskyne Gombasek na Szádvár. Európska kultúrna cesta na Silickej planine: Vidiecke prostredie (návrh scenára).

458,1
Euroregión Ister-Granum Združenie obcí – Južný región 1. Databáza vinárov v euroregióne Ister-Granum 0,186

Spolu

34 podporených projektov

9