Euroregióny dostali príspevky na činnosť

Ministerstvo rozdelilo euroregiónom celkovo tri milióny korún. Najvyšší príspevok na činnosť dostal Karpatský Euroregión Slovensko (viac ako pol milióna korún), spolu bolo podporených jedenásť euroregionálnych združení.

Euroregióny v prihraničných oblastiach Slovenska sa postupne vytvárali od roku 1993 s cieľom nadviazať užšiu cezhraničnú spoluprácu a eliminovať rozdiely v prihraničnom území. Systém ich podpory na roky 2007 a 2008 schválila vláda 4. apríla 2007. Stanovila podporu dvoch oblastí:

  • I. oblasť – projekty zamerané na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce
  • II. oblasť – podpora činnosti regionálnych združení

Príspevky schválené minulý týždeň spadajú do druhej oblasti. Majú podporiť základnú administratívno-organizačnú funkciu regionálnych združení v Slovenskej republike.