Eurostat zverejnil najnovšie dáta o regiónoch

Štatistický úrad Európskej únie sa okrem členských štátov EÚ, zbiera tiež dáta zo štyroch krajín Európskeho združenia voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko), Chorvátska ako prístupovej krajiny a troch kandidátskych krajín (Čierna Hora, Macedónsko, Turecko).

Okrem publikácie zverejnil Eurostat na svojej stránke tiež interaktívny štatistický atlas. Ten obsahuje mapy všetkých regiónov s možnosťou zobrazovania rôznych indikátorov, ktoré Eurostat zverejňuje vo svojej regionálnej ročenke.

„Štatistická informácia je dôležitým nástrojom na porozumenie a kvantifikovanie dopadov politických rozhodnutí na špecifickom území alebo regióne,“ píše sa v ročenke.

Podľa OECD podporujú najviac v rámci Únie vedu a výskum Fíni. Podľa ročenky vynakladá fínsky región Pohjois-Suomi na vedu 6,58 % zo svojho HDP. V tomto indikátore sú však aj silnejšie regióny. Nemecký Braunschweig dáva 7,93 % HDP a Valónsky Brabant 7,63 % HDP.

Cieľom stratégie Európa 2020 je dosiahnuť do roku 2020 úroveň 3 % HDP v celej Únii. Dnes to dosahuje len 35 regiónov. Z nich je jedenásť v Nemecku, osem vo Veľkej Británii, štyri vo Švédsku, tri vo Fínsku a Dánsku a dva v Belgicku, Francúzsku a Rakúsku.

Slovensko vynakladá na vedu a výskum už dlhodobo vysoko podpriemernú úroveň výdavkov. Podľa regionálnej ročenky dáva na výskum najviac Bratislavský kraj (0,89 %) a najmenej región Stredné Slovensko (0,31 %).

Najľudnatejším regiónom v Európe je Paríž, kde sa tiesni na jednom kilometri štvorcovom až 20 000 ľudí a naopak najmenej ľudnatý región je fínsky región Lappi s dvoma obyvateľmi na kilometer štvorcový.

Najväčší podiel poľnohospodárstva na celkovej ekonomike má Rumunsko, v ktorého Severozápadnom regióne dosahuje podiel až 14,1 %. Na Slovensku má najväčší podiel poľnohospodárstva na ekonomike spomedzi štyroch regiónov Západné Slovensko s hodnotou 1,2 %.

Regionálna ročenka a interaktívny atlas obsahujú štatistické údaje napríklad aj o ekonomike, dosiahnutom vzdelaní, trhu práce, turizme, doprave, miery informatizácie a ďalších oblastiach.