Fico: Ohľadom budúcich eurofondov nás ešte čakajú náročné rokovania

zdroj TASR

Podľa Hahna je dôležité, že Rada vlády pre partnerskú dohodu má zástupcov nielen z ministerstiev, ale aj rôznych ďalších sektorov, čím sa posilňuje model viacúrovňového spravovania. „Ide o prvý takýto počin v rámci EÚ,“ vyhlásil.

 „Musíme sledovať spoločné ciele EÚ, ako je tvorba zamestnanosti a znižovanie chudoby,“ myslí si eurokomisár. Slovensko sa  však podľa neho venuje aj týmto problémom.

Pozičný dokument navrhuje päť priorít pre budúce eurofondy na Slovensku : inovácie v podnikateľskom prostredí, infraštruktúra pre ekonomický rast a pracovné príležitosti, rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie prístupu na trh práce, udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov a napokon moderná a profesionálna verejná správa.  

„Navrhli sme, aby značný podiel prostriedkov smeroval do malých a stredných podnikov na zvýšenie ich inovačných kapacít,“ vyhlásil Hahn na tlačovej konferencii. Podľa eurokomisára je toto spôsob, ako vyťažiť z eurofondov čo najviac.

Robert Fico vyhlásil, že pozičný dokument EK predstavuje presný opis toho, v čom Slovensko zaostáva a do čoho by malo viac investovať. Výzvy, ktoré sú v ňom spomenuté, sú už podľa premiéra zakomponované v  Národnom programe reforiem.

Fico pripustil, že v niektorých oblastiach má Slovensko a Komisia odlišný názor. Príkladom takejto oblasti je budovanie zdravotníckej infraštruktúry prostredníctvom Operačného programu Zdravotníctvo, ktorý bol neho mimoriadne efektívny. „Čakajú nás ešte náročné rokovania,“ povedal Fico.

Hahn na túto „nezhodu“ reagoval slovami, že EK očakáva zdôvodnenie, prečo by mali ísť prostriedky aj do týchto oblastí. Dodal však, že priestor pre diskusiu tu stále je.

Rokovanie sa uskutočnilo krátko pred rozhodujúcimi summitmi, na ktorých sa bude diskutovať o objeme európskeho rozpočtu na roky 2014 až 2020. Výška celkového rozpočtu pravdepodobne ovplyvní aj budúcu kohéziu.

Hahn zopakoval, že Komisia si stojí za návrhom, ktorý predstavila v minulom roku. „Európsky rozpočet je investičný rozpočet a peniaze sa vracajú späť do národných rozpočtov,“ zdôraznil a dodal, že kohézna politika je aj v záujme prispievateľov.

Sám síce nevie predvídať, ako rokovania napokon dopadnú, ale podľa vlastných slov je optimistom. Vyzdvihol tiež vedúcu úlohu Slovenska medzi krajinami, ktoré v Bruseli lobujú za kohéznu politiku.