Fondy cezhraničnej spolupráce vedú

Programy cezhraničnej spolupráce INTERREG majú z OP na obdobie 2004-2006 najvyššiu mieru čerpania prostriedkov. Pre programy INTERREG Slovensko a Česko, a Slovensko a Maďarsko, je to dokonca takmer 100%. Celú sumu sa podarí dočerpať aj v programe Slovensko – Rakúsko.

V rámci odpočtu rezortu ministerstva výstavby za rok 2008 vyjadril minister spokojnosť aj s čerpaním eurofondov v rámci OP Základná infraštruktúra, ktorý bol v rokoch 2004-2006 určený predovšetkým na rozvoj sociálne, dopravnej a školskej infraštruktúry.

Pre čerpanie eurofondov zo skráteného programového obdobia 2004-2006 platilo pôvodne pravidlo N+2 – prostriedky museli byť vyčerpané do dvoch rokov po uzavretí obdobia, čo by znamenalo 31. decembra 2008. Európska komisia však nedávno obdobie predĺžila až do júna 2009. Podľa ministra je teda pravdepodobné, že sa podarí dočerpať prostriedky aj v ostatných programoch.