Zjednodušenie prístupu k eurofondom pre niektoré krajiny?

Euro

Auconie, ktorá je členkou parlamentného výboru pre regionálny rozvoj vyzvala k zjednodušeniu „silnej“ francúzskej administratívnej záťaže spojenej s alokovaním regionálnych eurofondov. Ak by sa tak stalo, Francúzsko by malo ďalšiu zbraň na boj proti hospodárskej kríze, povedala.

Pri príhovore na stretnutí organizovanom mimovládnou organizáciou ACDD zameranou na udržateľný rozvoj, francúzska poslankyňa EP tvrdila, že nátlak, ktorý sa na členské štáty vyvíja je nadmerný, a to najmä v krajinách, kde už existuje „kultúra kontroly“. Vyzdvihla pritom ako príklad Francúzsko, Nemecko, Írsko a Veľkú Britániu. Auconie tieto štáty vyzvala, aby podpísali s Európskou komisiou „zmluvu o dôvere“, vďaka ktorej by boli vyňaté z niektorých kontrolných postupov.

Pomocou francúzských príkladov postov ako hlavný pokladník či externí audítori argumentovala, že tieto štáty už majú zavedené dostatočné mechanizmy a nevyžadujú si preto taký stupeň kontroly z EÚ.

Poslankyňa kritizuje francúzsku loby v Bruseli

Auconie podrobila kritike regionálne štruktúry vo Francúzsku, keď povedala, že „sme nezašli tak ďaleko ako sme mohli v decentralizovaní kontroly európskych fondov.“ Pri otázke francúzskeho EurActivu, či by sa teda mala táto kontrola úplne decentralizovať, sa poslankyňa vyhla odpovedi keď povedala, že celá záležitosť je „zložitá“.

Najväčšiu kritiku zo strany Auconiovej si však vyslúžili francúzski regionálni predstavitelia v Bruseli. Na ich adresu poslankyňa vyhlásila, že nikdy žiadneho regionálneho zástupcu ani lobistu nestretla, i keď „viem, že existujú, ale v praxi sú kvázi neviditeľní,“ poznamenala.