Francúzske predsedníctvo: Priority v kohéznej politike

Program Francúzskeho predsedníctva (druhá polovica roku 2008) obsahuje v oblasti kohéznej politiky päť hlavných tém:

  • kohézna politika a územné plánovanie
  • mestský rozvoj a bývanie
  • Európsky sociálny fond
  • územné riadenie a miestne a regionálne vlády
  • najvzdialenejšie regióny

Francúzske predsedníctvo chce tiež pokračovať v teritoriálnej agende Lipskej charty o trvalo udržateľných európskych mestách. Špecificky plánuje navrhnúť kritériá hodnotenia udržateľnosti miest, založené na technických kritériách a operačných indikátoroch.

Kľúčovými podujatiami budú konferencia o budúcnosti kohéznej politiky v Paríži (30.-31. október 2008) a neformálne ministerské stretnutie v Marseille (24.-26. november). Diskusie sa sústredia na územnú kohéziu a budúcnosť politiky po roku 2013.