Francúzsko vidí pre EÚ príležitosti v Arktíde

Arktická rada je najdôležitejším fórom pre medzinárodnú spoluprácu v regióne Arktídy, poskytuje prostriedky na podporu spolupráce, koordinácie a interakcie medzi arktickými štátmi.

Francúzsko je v súčasnej dobe pozorovateľskou krajinou Rady. Ale mnoho iných členských krajín EÚ patrí medzi stálych členov, aj preto by mohla Európska únia v Arktickej rade zohrávať dôležitejšiu úlohu.

Arktické krajiny Fínsko, Nórsko, Island a Švédsko sú okrem Arktickej rady aj členmi Európskeho hospodárskeho priestoru. Vďaka Grónsku je členom Rady aj Dánsko. To znamená, že päť z ôsmich stálych členov Arktickej rady sú európske krajiny.

Hlas EÚ musí byť počuť

Fínsko a Švédsko hrajú v Rade, v ktorej dominujú veľké krajiny, ako je Kanada a Rusko, len malú úlohu. Európska únia prijíma opatrenia na zvýšenie svojho vplyvu. Do konca roka 2015 má Komisia na požiadanie Európskej rady predložiť v tejto záležitosti svoje návrhy.

Hoci Francúzsko nie je arktickou krajinou, tamojší Senát sa domnieva, že krajina môže byť vďaka svojmu uznávanému vedeckému výskumu vedúcou silou európskej stratégie pre Arktídu.

"Rokujeme s hlavnými aktérmi v regióne. Každý z nich má svoje vlastné záujmy. Všetky krajiny sú v rôznom rozsahu zapojené do výskumu, "povedal francúzsky senátor André Gattolin.

Niektoré krajiny ako Čína, India, Južná Kórea a Japonsko majú o ekonomické príležitosti, ktoré ležia ukryté pod ľadovcom, veľký záujem. Tieto krajiny už majú vypracované svoje stratégie pre arktický región. Francúzsko chce vlastnú stratégiu vypracovať do konca tohto roka.

Prírodné zdroje

"V Arktíde sa nachádza veľké množstvo prírodných zdrojov, ktoré možno využívať," povedal Gattolin. Stúpanie hladiny morí by tak mohlo byť hospodársky prínosné. Ťažobný priemysel, ktorý by na seba nabalil novú dopravnú a komunikačnú infraštruktúru, by mohol fungovať v priebehu niekoľkých mesiacov v roku.

Mnoho francúzskych firiem ako Total, GDF Suez a Areva  už uskutočňuje prieskum Arktídy. Francúzsko je celosvetovo uznávané pre svoje odborné znalosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a súvisiace opatrenia vo vzťahu k ťažobnému priemyslu.

Diplomacia

Francúzi sa snažia pretlačiť arktické otázky aj do programu konferencie OSN o zmene klímy, ktorá sa uskutoční budúci rok v Paríži (pozn. október 2015). V roku 2009 vymenovala francúzska vláda Michela Rocarda za veľvyslanca pri všetkých medzinárodných rokovaniach týkajúcich sa Arktídy a Antarktídy.

André Gattolin je opatrný: "Nemôžeme poprieť, že existuje vôľa pre rozvoj v oblasti hospodárstva a zdrojov. Budeme musieť nájsť udržateľný spôsob pre využívanie arktických zdrojov, ale zároveň zabrániť zničeniu klímy a systému ochrany životného prostredia planéty."

Správa Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) ukazuje, že do roku 2100 sa teplota na Arktíde zvýši o 4 – 5°C, v regiónoch mierneho pásma sa teplota zvýši o 2°C.

„V roku 2014 dosiahne topenie arktického ľadovca rekordné hodnoty," povedal Gattolin.