Gaľa nesúhlasí s klčovaním viníc

 

Krátka správ

Európska komisia predložila v júni 2006 návrh reformy európskeho vinohradníctva. jeho súčasťou je zrušenie časti vinohradov v EÚ, čo má pomôcť oživiť sektor a urobiť ho globálne konkurencieschopnejším. Konkrétne ide o 11,8% plochy vinohradov (asi 400 000 hektárov), na ktorých podniká asi 1,5 milióna subjektov.

Europoslance Milan Gaľa (EPP-ED) nespochybňuje potrebu reformy európskeho trhu s vínom, s predloženým návrhom však nesúhlasí. V rámci tzv. jednominútových vystúpení v Európskom parlamente prehlásil, že navrhované rušenie viníc by na Slovensku „mohol zlikvidovať produkciu vína, ktorá v posledných rokoch zaznamenala najmä kvalitatívny posun a slovenské vína sa stávali konkurencieschopnejšími na trhu EÚ“. Vyhlásil tiež, že „likvidácia viníc by mala byť poslednou možnosťou záchrany európskeho trhu s vínom“.

Spomenul tiež ustanovenie navrhovanej reformy, ktoré zakazuje používanie cukru pri výrobe určitých druhov vína. Poukázal na to, že to má na Slovensku „historickú tradíciu, nakoľko vína, ktoré sa urodia na Slovensku, majú vyšší obsah kyselín a sú pre tento región typické“.