Je to o odvahe!

“Je to škandál, že ešte aj v 21. storočí ľudia stále umierajú od hladu,” tvrdí Marián Čaučík, predseda Platformy mimovládnych rozvojových organizácií na Slovensku. Podľa štatistík zahynie na následky chudoby vo svete denne 8 miliónov ľudí. Konferencia “”Miléniové rozvojové ciele – cesta k znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia” riešila na pôde NR SR mieru, do akej vyspelý svet pomáha najchudobnejším krajinám.

Podľa niekoľkých poslancov a novinárov sa popri diskusii o hlade a biede pomerne zvláštne vynímal plný stôl s chlebíčkami a koláčmi pre diskutérov. Organizátori však uistili, že občerstvenie objednali, ako vždy, výhradne z chránenej dielne, kde pracujú ľudia s hendikepom.

Konferencia bola súčasťou parlamentných diskusií o rozvojovej spolupráci v 12 nových členských  štátoch EÚ. UNDP tak chce podnietiť verejnú diskusiu o probléme svetovej chudoby a boja proti nej. 

Slovensko v napĺňaní svojich záväzkov stále zaostáva. Podľa Dušana Dacha z MZV SR “plníme Miléniové rozvojové ciele porovnateľne, ako ostatné členské štáty EÚ.” V roku 2007 bol celkový objem slovenskej rozvojovej pomoci približne 1,7 miliardy korún. V sume sú však zahrnuté aj príspevky do príslušných kapitol EÚ, UNDP, OECD, či odpustenie dlhov tretím krajinám. Slovensko má ambíciu splniť záväzok EÚ a v roku 2010 vynaložiť na rozvojovú pomoc 0,17% HDP. Či sa tak stane, je to otázne. Podľa Dušana Dacha “je to otázka na MF SR a NR SR,” ktoré rozhodujú o výdavkoch štátneho rozpočtu.

Podľa Mariána Čaučíka politici sa nehrnú do podporovania rozvojovej pomoci, “pretože to môže verejnosť zle vnímať – ide predsa o míňanie verejných prostriedkov.” Dodáva však, že pomoc chudobným vo svete je “vec základnej solidarity” a ak sa neplnia záväzky (Miléniové rozvojové ciele z pôdy OSN), politici sa stávajú nedôveryhodní, rovnako ako inštitúcie, kde sa ciele prijali. Čistá rozvojová pomoc z rozpočtu MZV SR na rok 2007 je 168,7 milióna korún. Podľa Čaučíka je to asi “tretina ceny siedmych luxusných apartmánov v skiparku v Tatrách.”

Na slovenské rezervy v rozvojovej pomoci a jej “zlý image” medzi bežnými ľuďmi poukázal na konferencii aj podpredseda NR SR Milan Hort. Je presvedčený, že pri súčasnom ekonomickom raste “je naša zodpovednosť za rozvojovú pomoc väčšia ako v minulosti” a mala by byť vyššia. Myslí si, že ľudia nechápu význam tejto pomoci, pretože “sú zatláčaní politikmi do pozície, že na Slovensku sme stále chudáci a nevedia následne vnímať skutočnú biedu vo svete.” Dodal: “Nech o nás raz nehovoria ako o generácii, ktorá napriek svojim možnostiam premárnila šancu urobiť svet lepším.”

Europoslankyňa Irena Belohorská ocenila, že Európsky parlament výrazne zlepšil kontrolu využívania peňazí na rozvojovú pomoc. Objavila sa totiž informácia, že 30% až 40% financií sa cestou k príjemcom “stratí”, čo je podľa Belohorskej “zaujímavé a treba po tom ísť.” Preto v EP presadzovala prísnu kontrolu týchto tokov a dokonca vrátenie peňazí, ak sa ukáže, že neboli použité na pôvodný zámer. Napokon sa do legislatívy dostala len klauzula o prísnejšej kontrole. Europoslankyňa však považuje za úspech, že súčasťou zmluvy o poskytnutí rozvojovej pomoci je aj záväzok dodržiavať ľudské práva v danej krajine. 

“Sú to hlavne ženy, ktoré trpia v chudobných oblastiach,” tvrdí europoslankyňa Anna Záborská. Chýba im najmä starostlivosť počas tehotenstva a pri pôrode.  Úmrtnosť rodičiek v rozvojových krajinách je veľmi vysoká. Anna Záborská upozornila na fakt, že “EÚ poukazuje peniaze najmä na infraštruktúru, ale menej na nemocnice a lekárov v oblasti gynekológie.” Rovnako zdôraznila, že “v rozvojovej pomoci sa stretávame s deficitom kontroly finančných tokov”, čo sa musí zlepšiť.

Europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová vidí spojitosť medzi rozvojovou pomocou a aktuálnym návrhom EK vydávať imigrantom “modré karty.” Väčšina týchto ľudí prichádza z rozvojových krajín a potrebujú získať kvalifikovanú prácu a príjem. Europoslankyňa súhlasí s Milanom Hortom, že tému treba lepšie “odkomunikovať smerom k ľuďom.”

Konferencia “Miléniové rozvojové ciele” je súčasťou príprav na Európske rozvojové dni 7. – 9. novembra.