Jednou z priorít Belgicka bude regionálna politika

zdroj: flickr, autor: ballycroy

Belgicko sa nachádza v nezávideniahodnej pozícii a svoje predsedníctvo zaháji s dočasnou vládou, ktorá je výsledkom aprílovej rezignácie Yvesa Leterma na post premiéra krajiny. Napriek tomu by to však malo mať len veľmi malý dopad na belgické predsedníctvo, lebo to na mnohých stretnutiach na úrovni EÚ reprezentovali regionálni ministri, ktorých funkčné obdobie nedávne parlamentné voľby nezmenili. Belgicko je totiž federálny štát, ktorého všetky významné právomoci sa rozdeľujú medzi tri regióny: Flámsko, Valónsko a Brusel. Výsledkom je, že mnohým ministerským stretnutiam budú predsedať regionálni alebo predstavitelia troch lingvistických spoločenstiev krajiny, ktoré v sebe zahŕňajú nemecky, holandsky a francúzsky hovoriacich obyvateľov.

Napríklad Environmentálnej rade bude predsedať 40- ročný flámsky kresťanský demokrat Joke Schauvliege a Rade pre výskum zasa frankofónny minister pre výskum a vývoj v regióne Brusel Benoît Cerexhe.

Valónsko stočí reč na debatu o regionálnej politike

Regionálna politika bude zasa v rukách francúzsky hovoriaceho Valónska, ktorého ministerský predseda je socialista Rudy Demotte. Predstaviteľ tohto regiónu v EÚ Thierry Delaval v rozhovore pre EurActiv vysvetlil, že práve preto, že je Belgicko taká vysoko regionalizovaná krajina, bude jednou z jeho „veľkých“ priorít počas nasledujúceho predsedníctva ekonomická, sociálna a teritoriálna súdržnosť.

Delaval dodal, že predsedníctvo bude skúmať, akú úlohu by mala regionálna politika zohrávať po roku 2013, kedy začne platiť nové rozpočtové obdobie EÚ na ďalších sedem rokov. Debata sa bude zameriavať na to, čo Belgicko nazýva „nové výzvy“ Európy- teda najmä na globalizáciu, klimatické zmeny a starnúce obyvateľstvo. Jednou z menších otázok má byť aj diskusia, či by sa mala medzi priority EÚ zaradiť aj téma dôležitosti miest a ich rozvoja.

Veľká debata o budúcnosti regionálnej politike

Za belgického predsedníctva sa zároveň oficiálne začne „veľká debata“ o budúcnosti regionálnej politiky, uvádza Delaval. Kľúčovou otázkou bude, či by mali ísť všetky financie do najmenej rozvinutých regiónov alebo či by sa mala podstatná časť z nich vyčleniť pre relatívne bohatšie regióny v snahe pomôcť im pri dosahovaní cieľov EÚ. Španielske predsedníctvo vehementne namieta, že z Kohézneho fondu by mali mať prospech všetky regióny, nie len tie najchudobnejšie.

Delaval potvrdil, že nedávne rozhovory s predsedkyňou Výboru EP pre regionálnu politiku sa zameriavali najmä na vyčlenenie určitého percenta regionálnych fondov EÚ na vybrané strategické ciele.

V otázke koľko prostriedkov by malo plynúť v období rokov 2013 až 2020 na regionálnu politiku Belgičania zaujali vyčkávací postoj. „Kľúčoví hráči, ktorí pracujú v relatívne malej bubline v rámci regionálnej politiky EÚ sú presvedčení, že rozpočet by sa mal zachoval,“ povedal Delaval. Dodal však, že „národní ministri sú o tom pravdepodobne menej presvedčení- najmä v čase krízy“.

Zatiaľ čo belgické predsedníctvo sa len „snaží presvedčiť o tom, že kohézna politika je zmysluplná a efektívna“, zastať by sa jej mohol prezident EÚ Herman Van Rompuy. Ten v ňu podľa Delavala verí a mohol by sa ukázať ako kľúčový hráč v diskusii o budúcom rozpočte Únie. „Myslím, že bude tlačiť na to, aby si regionálna politika zachovala svoj súčasný podiel na rozpočte EÚ“.

Na kohéznu politiku sa pritom v súčasnosti vyčleňuje až tretina rozpočtu Únie.