Kamenárske centrum v Španielsku učí „staré ruky novým trikom“

zdroj: flickr, autor: *CezCze*

Nový eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn tento španielsky projekt opakovanie nazval „najlepším“ príkladom toho, čo sa dá dosiahnuť inovatívnym využívaním fondov EÚ. Podľa niektorých je jeho chvála Andalúzskeho centra technológií spracovania kameňa (CTAP) pokus ako si na svoju stranu nakloniť španielske predsedníctvo- pomoc ktorého bude potreboval na presadenie svojej regionálnej politiky v nasledujúcich mesiacoch.

Je možné, že tomu tak skutočne je. To však nemení nič na skutočnosti, že toto inovačné dobrodružstvo sa stalo symbolickým príkladom toho ako dobre môžu fungovať regionálne projekty, a ako také si zaslúži pochvalu, povedal pre EurActiv jeden z regionálnych odborníkov.

Presnejšie povedané, zdá sa, že CTAP sa podarilo dostať stáročia staré odvetvia spracovania mramoru do 21. storočia. V praxi centrum, ktoré vzniklo v roku 2001, ponúka priestor pre tréning a doškolenie malých a stredných podnikov, ktoré pôsobia v odbore kamenárstva a zároveň im pomáha aplikovať na ich starodávne remeslo najmodernejšie metódy.

CTAP sa podarilo spojiť do neziskovej súkromnej organizácie regionálne orgány, súkromné spoločnosti, technologické organizácie a výskumné centrá.

Samotné centrum popisuje svoju činnosť ako „poskytovanie kontraktuálnych služieb v oblasti výskumu a vývoja a technických obchodných služieb ako odpoveď na potrebu zlepšiť konkurencieschopnosť v odvetví andalúzskeho ornamentálneho kamenárstva a zapracovať do procesu výroby vhodnejšie technológie.“

CTAP sa nesnaží znovu objaviť koleso. Naopak, snaží sa výrobcom kolesa- v tomto prípade kamenárom z Andalúzie- poskytnúť znalosti a štruktúry, ktoré potrebujú na to, aby boli inovatívni a konkurencieschopní.

Na zlepšenie produktivity tak využívajú laboratórne testy, na predaj svojich produktov marketingové techniky a na objavovanie nových výrobkov zasa prieskum trhu. Centrum, ktoré vlastní dva patenty, sa snaží slúžiť pre podniky ako zastávka na ich ceste za rozvojom tohto tradičného odvetvia.  

„Musíme sa vyčleniť“

Kľúčom k úspechu je „diferenciácia“, povedali pre EurActiv tamojší projektoví lídri. Tým, že centrum presunulo svoju pozornosť len z výrobnej kapacity aj na zlepšovanie štandardov, využívanie profesionálnejších metód a služieb šitých na mieru klientom, sa mu podarilo stať sa viac udržateľným. „Museli sme sa vyčleniť“, aby sa tak zaistila budúcnosť sektoru, uvádzajú.

Vďaka stabilnému rastu od roku 2002 sa CTAP teraz pokúša stať „medzinárodným referenčným centrom pre kamenárske odvetvie.“

Dopad krízy

Samozrejme, spomínaný rast bol možný najmä vďaka silnému rastu španielskej ekonomiky na začiatku nového milénia. Od roku 2008 je však Španielsko jednou z tých krajín, ktoré najťažšie postihla celosvetová kríza.

Bublina na španielskom trhu s nehnuteľnosťami dramaticky spľasla, čo malo obzvlášť negatívny dopad na odvetvie kamenárstva. To je totiž „silne závislé“ na sektore stavebníctva, čo viedlo k veľkým problémom s platbami. Región sa tak premenil na oblasť nezaplatených faktúr.

Na otázku EurActiv-u ako sa centru podarilo vydržať takýto vážny prepad ekonomiky projektoví lídri tvrdia, že napriek nepochybným problémom CTAP chráni najmä jeho zameranie na inovácie.

Od roku 2002 prináša ovocie ich stratégia stavať na rozvoji projektov s vysokou pridanou hodnotou pre kamenárske spoločnosti. Vďaka „neustálemu inovovaniu“ a „neprestajným investíciám“ ponúka centrum životne dôležitý zdroj podpory pre spoločnosti, ktoré potrebujú zmenu, aby prežili.

Projektoví manažéri svoje slová dokladajú štatistikou. V roku 2009 sa počet projektov CTAP, ktoré sa vyvinuli v spolupráci so spoločnosťami zvýšil o 42 percent- to je jasný dôkaz, že centrum sa vybralo správnym smerom, aby sa mu podarilo prežiť krízu.

CTAP sa pokúša dostať kamenárske odvetvie z búrky. Napríklad sa aktívne snaží firmy odradiť od vedenia cenovej vojny, keďže to by viedlo k strate zákazníkov pre firmy z menej rozvinutých krajov. Namiesto toho vedúci centra tvrdia, že „toto je okamih, kedy je dobré sa odlišovať od konkurencie pomocou dizajnu a inovácií“.

Veria tiež, že plán na reorganizáciu zo strany andalúzskych úradov spoločnostiam pomôže prispôsobiť sa novej situácii.

Postoje

V apríli 2010 vo svojom prejave v Bruseli eurokomisár pre regióny Johannes Hahn povedal: „Potrebujeme v širšom kontexte diskutovať o tom ako môže Kohézna politika napomôcť k zabezpečeniu podnikania v regiónoch.“

V tomto kontexte ako príklad uviedol práve CTAP: „Dovoľte mi predviesť vám čo myslím pomocou názorného príkladu: región Macael v provincii Ameria v Andalúzia sa preslávil svojim mramorom a mramorovými výrobkami. Vzhľadom na pokles prírodných zdrojov mramoru a nových vyvstávajúcich faktorov ako ochrana životného prostredia začali andalúzske úrady v 90. rokoch pracovať na projekte vytvorenia Andalúzskeho centra technológií spracovania kameňa (CTAP).

„Dnes je centrum hlavným oporným bodom pre kamenárske odvetvie v regióne a zvučným príkladom inovácií. Popri početných špecializovaných nástrojoch obsahuje centrum aj Observatórium prírodného kameňa a školu pre priemyselné inžinierstvo a marketing produktov z kameňa, ktoré vedie v partnerstve s univerzitou v Almeria. Kvôli týmto dlhodobým investíciám do vzdelávania tam nie je nedostatok špecializovaných odborníkov- čo je problém, s ktorým sa rastúce firmy často stretávajú. Práve naopak, región Macael nemá takmer nijakú nezamestnanosť.“

„Myslím, že toto jasne dokazuje, že by sme mali mať vždy na pamäti silné stránky regiónov, aby sme tak vedeli využiť ich konkurenčné výhody pri celosvetovej konkurencii,“ uzatvára.