Koalícia o štátnom rozpočte a NSRR pre eurofondy

fico, smer

 

Krátka správa:

Štátny rozpočet a na rok 2007 a Národný strategický referenčný rámec (NSRR), podľa ktorého bude SR v rokoch 2007 až 2013 čerpať viac ako 12 miliárd eur z eurofondov, boli okruhy otázok, o ktorých diskutovala Koaličná rada SR 18. septembra 2006.  Eurofondy, ktoré budú na Slovensko smerovať sú Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Európsky poľnohospodársky garančný fond. Do procesu riadenia budú zapojené viaceré ministerské rezorty.

Premiér, Róber Fico potvrdil, že dokument NSRR SR bude do stredy až štvrtka doplnený o operačné programy a rozdelenie finančnej alokácie zdrojov. Jeho 4 hlavné priority, na ktoré budú smerovať eurofondy, sú znalostná ekonomika, dopravná infraštruktúra, životné prostredia a odstraňovanie regionálnych rozdielov. Došlo k dohode a robia sa posledné úpravy“ v dokumente, ktorého finálna verzia bude k dispozícii do konca septembra a môže byť predložená na diskusiu Európskej komisii„, oznámil Fico.

Prvý návrh Národného strategického referenčného rámca pre obdobie 2007 – 2013 predložila Komisii na čítanie ešte predchádzajúca vláda tesne pred voľbami v máji 2006. Je to pomerne obsiahly dokument dlhodobo pripravovaný v tzv. „Partnerstve pre NSRR“, ktoré vytvorili pod gesciou MVRR ostatné rezorty a ďalší prizvaní socio-ekonomickí partneri zo všetkých sektorov. NSRR sa rozhodla súčasná vláda revidovať a znížiť jeho počet operačných programov, ako aj revidovať systém ich riadenia. Analytická a strategická časť NSRR ostane bez výraznejších zmien.