Komisár Samecki na kontrole projektov vo Švédsku

„Švédsko je jedným z najúspešnejších štátov v mobilizácii kohéznej politiky, 60 % prostriedkov z ERDF pokrylo dosiaľ 700 projektov. Táto podpora EÚ je dôležitím stimulom pre ekonomiku regiónov v čase krízy a recesie“, vyjadril sa komisár tesne pred návštevou krajiny.

Stretnutie s podpredsedníčkou vlády (1. október)

Komisia navrhla kvôli kríze balík opatrení na zjednodušenie využívania štrukturálnych fondov a za účelom zrýchlenia implementačného procesu. Komisia spolu s predstaviteľmi švédskeho predsedníctva aktuálne upravuje tento návrh aby sa vyhli strate nevyužitých finančných prostriedkov vyčlenených do konca roka 2009.

Diskusia s podpredsedníčkou vlády sa bude týkať aj ďalšej top priority švédskeho predsedníctva a tou je Stratégia pre región Baltského mora. Komisia prijala túto stratégiu v júni a členské štáty ju majú prijať na summite Európskej rady 29-30 októbra. Tri z 15 priorít stratégie budú pod vedením Švédska. Jedná sa o nasledujúce oblasti:

  • znižovanie používania a vplyvu nebezpečných látok
  • využívanie plného potenciálu regiónov vo výskume a vývoji
  • zdokonalenie vnútorného a vonkajšieho dopravného spojenia (v partnerstve s Litvou)

Stretnutie s regionálnymi predstaviteľmi v Gävle (1 október)

„The North Mid“ program, ktorý začal v roku 2007 je dobrým príkladom správneho fungovania programu kohéznej politiky. Vyše 50 % financií už smerovalo do konkrétnych projektov. Celkovo má región do roku 2013 získať z ERDF 195 miliónov eur. Prostredníctvom programu sa plánuje vytvoriť okolo 6000 nových pracovných miest. K regionálnym prioritám patrí podpora malých a stredných podnikov, obnoviteľných zdrojov energie, širokopásmových sietí a dopravy.

Návštevy podporených projektov (2 október)

Komisár navštívi spoločnosť v Sandviku zameranú na lisovanie, špeciálne ocele. Jeho cesta bude pokračovať do mesta Gävle, ktoré je najvýznamnejším prístavom regiónu. 3,7 miliónov eur poputuje na projekty zamerané na zlepšenie železničného a morského dopravného spojenia v tomto regióne. Mesto Gävle je zároveň domovom švédskych geografických informačných systémov (GIS).

Pozadie

V rokoch 2007-2013, má Švédsko prijať 1,2 miliárd eur z ERDF, 700 miliónov eur z ESF a 1,8 miliárd z EAFRD.

Podpredsedníčka vlády Maud Olofsson, bude jedným z kľúčových rečníkov európskeho týždňa regiónov a miest, ktoré sa bude konať v Bruseli v termíne od 5.-8. októbra 2009. Diskusia sa bude niesť v duchu témy „Globálna kríza, regionálne odpovede?“