Komisárka Hubnerová sľubuje reformu eurofondov

Krátka správa

Komisárka na piatkovom seminári, venovanom dlhodobej budúcnosti regionálnej politiky EÚ, povedala: „Je najvyšší čas začať vážnu diskusiu o rozdelení kompetencií medzi členské štáty a Komisiu.“ Konkrétne hovorila o potrebe decentralizácie finančnej zodpovednosti – silnejšieho zapojenia členských krajín do kontroly a auditu používania regionálnych fondov Únie.

Seminár v Seville má odštartovať širokú diskusiu o podobe regionálnej politiky v období 2013-2020. S touto oblasťou súvisia aj dve oznámenia zverejnené pred časom Komisiou – o revízii rozpočtu EÚ a o budúcnosti kohéznej politiky.

Verejné konzultácie o budúcnosti kohéznej politiky v EÚ sú otvorené ešte do 31. januára 2008. Príspevky a názory do nich môžu posielať členské krajiny, regióny, mestá, inštitúcie EÚ, hospodárski a sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti, akademici i občania.