Sága s pochybnou kontrolou fondov pokračuje

Zdroj: TASR

Odvolávajú sa na zverejnenú správu audítorov Európskej komisie.

Dvojstupňová slovenská kontrola uznala za bezchybné aj projekty, ktoré sa pri kontrole európskymi audítormi ukázali plné závažných pochybení, uviedol Beblavý. Jedná sa o manipuláciu pri výbere projektov, o niekoľkonásobné predraženie položiek v rozpočte, či zmanipulované verejné obstarávania.

Slovenský audit ako celok všetky tieto projekty posvätil, opečiatkoval a zdôvodnil, že sú čisté, no v náhodne vybranej vzorke európski audítori zistili, že väčšina z nich nie je čistá, vysvetľuje Beblavý. Opoziční poslanci upozorňujú na problém, kedy slovenskí audítori buď nevedia správne kontrolovať projekty, alebo nechcú vidieť závažné prehrešky vo väčšine projektov.

Čo nám hrozí

Neriešenie týchto pochybení, môže viesť nielen k pozastaveniu platieb, ale najmä k permanentnému kráteniu peňazí a následným obrovským finančným stratám pre Slovensko, popisuje možný scenár Beblavý. Opoziční poslanci vyjadrili obavu, že na možné prerušenie či krátenie čerpania eurofondov doplatia obyčajní ľudia, mestá a obce.

"Kto vyrieši fakt, že títo ľudia sú znova nútení akoby úverovať štát a v istom rozsahu dokonca EÚ?" opýtal sa Procházka. Rezort financií ich tvrdenia odmieta a poukazuje na to, že za pravicovej vlády boli prerušené platby, respektíve pozastavených päť operačných programov.

Návrh možných riešení

„Potrebujeme riešenia, ktoré ochránia záujmy Slovenskej republiky. Skončil čas, keď sme si mohli dovoliť nefunkčný a politicky ovládaný kontrolný systém,“ vyzýva k náprave Beblavý. Od vlády preto poslanci žiadajú prijatie nového zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v skrátenom legislatívnom konaní, ktorý zabezpečí zvýšenie kvality a nezávislosti vládnych audítorov. Zároveň požadujú výmenu ľudí zodpovedných za vnútorný audit na Ministerstve financií SR, ako aj v ďalších rezortoch, ktorých sa kontrola týkala.

K výzve, aby vláda zverejnila správu o audite čerpania eurofondov a urýchlene navrhla opatrenia na odstránenie nájdených nedostatkov, sa pripojila aj europoslankyňa Anna Záborská (KDH). „Zneužívaním európskej solidarity pílime pod sebou konár, na ktorom sedíme," zdôraznila. Záborská zároveň očakáva, že k tejto výzve sa pripoja kandidáti na europoslancov zo všetkých politických strán vrátane vládneho SMERu.

Reakcia MF SR

MF SR poukazuje na to, že v zmysle požiadavky Komisie je obsah návrhu správy dôverný a preto nemôže v súčasnosti poskytnúť bližšie informácie k záverom auditu. Vzhľadom na to, že finálna správa nebola ministerstvu doručená, ju MF SR nemôže ani zverejniť, dodáva tlačový odbor rezortu. Rezort financií tiež tvrdí, že s Komisiou aktívne komunikuje s cieľom vysvetlenia prípadných nejasností.

Ďalšie kroky

V prípade, že vláda nepristúpi k razantným krokom sú opoziční poslanci pripravení iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR na túto tému.

EurActiv.sk/TASR