Komisia ocenila najlepšie regionálne projekty

Autor: Simon Burt, Zdroj: Fifteen Cornwall Facebook page

Eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn včera večer odovzdal ceny RegioStars 2014 za štvoricu najinovatívnejších projektov, ktoré sa realizovali v regiónoch Paredes (Portugalsko), Cornwall a West Wales and the Valleys (Spojené kráľovstvo) a Gdynia (Poľsko).

Súťaž organizuje Európska komisia od roku 2008 s cieľom zdôrazniť originálne a inšpiratívne projekty, ktoré boli spolufinancované prostredníctvom investícií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a Európskeho sociálneho fondu (ESF), a môžu slúžiť ako príklad pre ostatné regióny. Víťazné projekty sa vybrali spomedzi 19 finalistov.

Ceny sa udeľovali v kategóriách: Inteligentný rast – inovácia MSP; Udržateľný rast – ekologický rast a zamestnanosť prostredníctvom biohospodárstva; Inkluzívny rast – tvorba pracovných miest pre mladšiu generáciu; a CityStar – investičné projekty v oblasti udržateľnej MHD.

„Pri využívaní štrukturálnych fondov používajú inovačné a dynamické prístupy na podporu rastu a vytvárania pracovných miest a zároveň stelesňujú myšlienku našej reformy. Projekty sú zamerané na riešenie súčasných výziev, ako je boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, boj proti znečisťovaniu životného prostredia a zmene klímy, propagácia udržateľnej dopravy a podpora inovácií v MSP,“ uviedol komisár Hahn, podľa ktorého projekty prinášajú „dôkaz o tom, že regionálna politika EÚ sa opiera predovšetkým o energiu a tvorivosť na miestnej úrovni“.

Inšpiratívni víťazi

Ekologická doprava – Gdynia (Poľsko) – Vďaka novému ekologickému systému mestskej dopravy s inovačnými a dostupnými elektrickými trolejbusmi má mesto Gdynia menej dopravných zápch, menej nehôd a nižšie úrovne znečistenia. Moderné vozidlá cestujúcim poskytli väčšie pohodlie, skrátili čas cestovania a priniesli prospech miestnemu hospodárstvu v oblasti troch miest – Gdynia, Gdansk a Sopot – v severnom Poľsku.

Celková investícia projektu s vyšplhala na viac ako 24,4 miliónov eur, z čoho takmer 13,43 miliónov eur bolo z ERDF.

Umenie na stoličkách – Paredes (severné Portugalsko) – Z toto mesta pochádza 65 % nábytku vyrobeného v krajine. Projekt vdýchol nový život do tradičného nábytkárskeho odvetvia tým, že ho prepojil so svetom návrhárov a výroba stoličiek sa zmenila na umenie. Spolupráca podnietila tvorivosť, zvýšila produktivitu a viedla k zvýšeniu objemu medzinárodného vývozu.

Celková investícia projektu bola takmer 1,1 milióna eur. ERDF prispel sumou cez 931 tisíc eur.

BEACON – West Wales and the Valleys (Spojené kráľovstvo) – Projekt predstavuje ekologickú alternatívu k znečisťujúcim fosílnym palivám, zameriava sa na biorafináciu, t. j. proces, pri ktorom sa plodiny určené na nepotravinárske účely využívajú na vytvorenie biomasy, ktorá sa vo výrobkoch použije namiesto surovej ropy. Do jednej z najchudobnejších britských oblastí priťahuje investície, ktoré vedú k tvorbe pracovných miest a k rozvoju pokročilého know-how.

Celková investícia projektu bola takmer 23 miliónov eur, z čoho takmer 12 miliónov pochádzalo z ERDF.

Učňovský program Fifteen Cornwall (UK) – Reštaurácia inšpirovaná známym kuchárom Jamiem Oliverom je súčasťou verejno-súkromného sociálneho podniku, ktorý ponúka príležitosti pre znevýhodnených mladých ľudí, aby sa vyučili za šéfkuchárov. Každý rok tento projekt investuje približne 1,2 milióna eur späť do lokálneho hospodárstva, čím podporuje miestnych dodávateľov a výrobu kvalitného jedla. Viac než 90 % bývalých učňov je stále zamestnaných v reštauračných službách.

Celková investícia projektu bola takmer 5,9 milióna eur, pričom ERDF prispel sumou takmer 2,54 milióna eur.

Jamie Oliver poďakoval za podporu zo štrukturálnych fondov. „Pre mnoho zamestnávateľov a firiem, ak dostaneme trochu pomoci od Európy, od vlády, znamená to masívny rozdiel,“ uviedol.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.