Komisia otvorila diskusiu o budúcnosti regionálnej politiky

V pondelok, počas prvého dňa Open Days Európskeho týždňa regiónov a miest predstavila Komisia Zelenú knihu o územnej kohézii. Zverejnenie dokumentu znamená formálne otvorenie konzultácií o budúcnosti regionálnej politiky Únie. Do konzultácií sa môžu online zapojiť samosprávy, tretí sektor, ale aj ostatní aktéri. Konzultácie budú otvorené do februára 2009, analýzu ich záverov predstaví Brusel koncom jari.

Vyrovnaný vývoj

Podľa Komisie prispeje územná kohézia k zlepšeniu konkurencieschopnosti EÚ, zvýšeniu kvality života i lepšiemu životnému prostrediu. Na rozdiel od USA má Únia vyrovnanejší podiel medzi urbanizáciou a zachovaním životaschopnosti vidieckych oblastí – Komisia uvádza, že v USA žije v mestách nad 5 miliónov až 25% obyvateľov, v EÚ len 7%. Zelená kniha to označuje za výhodu a navrhuje zachovanie tejto rovnováhy. Pomôcť má riešenie problémov troch oblastiach:

Prekonanie rozdielov v hustote: Vytváranie aglomerácií má pozitívne (koncentrácia inovácií, ekonomickej sily…) i negatívne (znečistenie…) stránky. Podľa Komisie je potrebná lepšia koordinácia umožňujúca mestám a okolitým regiónom dopĺňať sa v silných stránkach.

Prekonávanie vzdialeností: V EÚ sú veľké rozdiely v prístupe k verejným službám, efektívnej doprave, energetickým sieťam, či internetovému pripojeniu. Problémy majú najmä vzdialené vidiecke oblasti. Prekonanie rozdielov ich urobí konkurencieschopnejšími, ale aj príťažlivejšími pre ľudí.

Prekonávanie administratívnych hraníc: Záplavy, strate biodiverzity a iné environmentálne problémy, ale aj migrácia pracovnej sily, neberie ohľady na administratívne hranice. Efektívne riešenie problémov si vyžaduje spoluprácu. EÚ podporuje spoluprácu pomocou programov INTERREG, potrebné sú však aj ďalšie iniciatívy. Únia v súčasnosti pripravuje spoločnú stratégiu rozvoja regiónu Baltského mora, či povodia Dunaja.

Zelená kniha skúma aj špecifické problémy niektorých regiónov, napríklad horských oblastí, či ostrovov.

Priorita Predsedníctva

Francúzske predsedníctvo označilo územnú kohéziu za jednu zo svojich priorít. Okrem práve prebiehajúcich Open Days 2008 v Bruseli sa pripravujú ďalšie dve dôležité podujatia. V Paríži sa bude 30.-31. októbra konať konferencia o teritoriálnej kohézii a budúcnosti kohéznej politiky, 25.-26. novembra prebehne v Marseille neformálne stretnutie ministrov plánovania a regionálneho rozvoja.