Komisia radí, ako administratívne odbremeniť eurofondy

zdroj wikimedia commons

Medzi návrhmi sú napríklad elektronické podávanie projektov, alebo zjednodušenie a harmonizácia pravidiel pre všetky fondy EÚ.

Štúdia tiež odporúča štátom sústrediť sa na menší počet priorít a znížiť počet jednotlivých úrovní riadenia a kontroly eurofondov.

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku EK začalo na publikácii pracovať už v novembri 2010 a dokončilo ju v januári 2012. Zverejnilo ju koncom minulého týždňa.

Návrhy štúdie s názvom „Meranie dopadov zmien v regulačných požiadavkách na administratívne náklady a administratívnu záťaž riadenie štrukturálnych fondov (EFRR a KF)“ by si mohli členské štáty osvojiť v budúcom programovom období 2014-2020.

Podľa autorov štúdie predstavuje v súčasnom programovom období administratívne bremeno pre členské štáty podiel asi 2 % z celkových prostriedkov v eurofondoch.

Ak štáty aplikujú odporúčané návrhy, administratívne bremeno by malo klesnúť asi o 20 %. Z toho viac ako polovicu úspor je možné dosiahnuť len vďaka elektronizácii žiadostí.

Komisia preto prikázala štátom, aby jednotlivo vyhodnotili súčasné administratívne bremeno pre žiadateľov a navrhli ciele na jeho zníženie, ktoré sa zakomponujú do partnerských dohôd. Na členských štátoch potom bude, aby prijali také opatrenia, ktoré pomôžu tieto ciele naplniť.