Komisia už analyzuje prvé návrhy operačných programov

Zdroj: TASR, AP Photo/Fabian Bimmer

Európska komisia aktuálne analyzuje oficiálne Partnerské dohody, ktoré jej do konca minulého týždňa odoslalo 15 členských štátov.

Slovenská vláda tak urobila v polovici februára. Celková alokácia prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pre obdobie 2014 – 2020 je vo výške 14 miliárd eur.

Okrem týchto prostriedkov môžeme v tomto období čerpať aj peniaze napríklad z nástroja Connecting Europe (CEF), ktorý je určený na infraštruktúrne projekty v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií.

Minulý týždeň Partnerské dohody schválené na národnej úrovni predložili 3 krajiny – Rumunsko, Malta a Bulharsko. Zvyšné štáty by tak mali urobiť do 22. apríla. Komisia však zdôrazňuje, že kritický je strategický prístup k využívaniu fondov a viac než rýchlosť zaváži kvalita.

Komisia už skúma aj návrhy niektorých operačných programov (OP) z 9 štátov, a to Poľska (predložilo 6 operačných programov), Francúzska (2 OP), Lotyšska (jediný OP), Portugalska (3 OP), Litvy (jediný OP), Nemecka (3 OP), Estónska (jediný OP), Dánska (oba OP) a Holandska (všetkých 5 OP).

Na Slovensku by sa mali eurofondy čerpať prostredníctvom 6 operačných programov. Návrh žiadneho z nich ešte podľa informácií Európskej komisie nedorazil do Bruselu. Medzirezortným pripomienkovaním už prešiel návrh OP Integrovaná infraštruktúra a Kvalita životného prostredia.