Konferencie o budúcnosti eurofondov

 

Krátka správa

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravuje 2 konferencie, na ktorých bude predstavený Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky 2007 – 2013, ktorý stanovuje národné priority na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ v budúcom programovom období.

Konferencie, na ktorých sa predpokladá účasť vedúcich osobností ekonomického, politického a spoločenského života Slovenska, by mali poskytnúť všetkým zúčastneným partnerom priestor na otvorenú a odbornú diskusiu k dokumentu.

Konferencie sa budú konať 28. februára 2006 v Košiciach v hoteli Centrum (pre stredné a východné Slovensko) a 2. marca 2006 v Bratislave v hoteli Crowne Plaza (pre západné Slovensko), v oboch prípadoch je ich začiatok naplánovaný na 8:30 hod.

V prípade záujmu zúčastniť sa niektorej z konferencií je nutné Vašu účasť nahlásiť na emailom na adresu plucinska@build.gov.sk. Akceptácia Vašej prihlášky Vám bude obratom zaslaná emailom do 27. februára 2006.