Košice 2013 majú nového umeleckého riaditeľa

foto: Nový umelecký riaditeľ Košice- EHMK Vladimír Beskid (druhý sprava), zdroj: Košice 2013, n.o.

Beskid zaujal podľa vyjadrení poroty najmä svojou víziou smerovania projektu. „Vladimír Beskid nás okrem iného presvedčil znalosťou európskeho i košického kultúrneho a umeleckého prostredia. Má bohaté skúsenosti aj ako manažér," vyjadril sa k výsledku výberového konania člen poroty a riaditeˇneziskovej organizácie Košice 2013 Ján Sudzina.

Nový umelecký riaditeľ vyhlásil, že za jeho motiváciou prihlásiť sa do súťaže bolo pomôcť postaviť a úspešne zavŕšiť projekt Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorého je spoluautorom. "Ak má byť projekt úspešný, bude potrebné upokojiť situáciu a vytvoriť tím, ktorý potiahne tento kultúrny vlak," cituje Beskidu denník Sme.

Beskid za priority projektu v súčasnosti označil vytvorenie nového modelu transformácie sociálno-kultúrneho prostredia východného Slovenska, vybudovanie vlastnej siete partnerských miest, inštitúcií a aktivít, podporu súčasnej kultúry, umenia vo verejnom priestore a nových technológií a intenzívny kultúrny dialóg v rámci európskeho priestoru aj smerom na východ, informuje stránka projektu.

Jeho úlohou bude riadiť programovú a koncepčnú časť projektu Košice 2013. Zároveň bude vykonávať funkciu vedúceho Umeleckej a programovej sekcie, ktorá má zabezpečiť procesy a ich výstupné produkty v programových a umeleckých aktivitách projektu s rozpočtom 107 miliónov eur.

Vladimír Beskid v minulosti pracoval ako šéfkurátor v Múzeu mladého umenia (MOYA) v Prahe. Pôsobil v niekoľkých kultúrnych inštitúciách v rámci Slovenska i zahraničia, a to aj na manažérskych pozíciách. Vyučoval na umelecky zameraných katedrách viacerých slovenských univerzít v Košiciach, Bratislave a v Trnave.

Beskid bude už tretím umeleckým riaditeľom projektu. Pred ním funkciu zastával pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici Peter Katina. Ten sa však rezignovať ešte 3. augusta tohto roku po ani nie dvoch mesiacoch od svojho vymenovania. Prvou umeleckou riaditeľkou neziskovej organizácie Košice 2013- EHMK bola Zora Jaurová, ktorú po viacerých nezhodách s vedením mesta odvolali.