Košice zasa v Karpatskom euroregióne

 

Krátka správa

Slovenské tlačové agentúry informovali o záujme Košíc stať sa riadnym členom Karpatského euroregiónu (KER). Návrh prerokujú poslanci Mestského zastupiteľstva 29. júna. “Keďže ide o progresívny projekt, ktorého poslaním je uľahčiť spoluprácu a komunikáciu medzi regiónmi v pohraničí a s významnými medzinárodnými inštitúciami, vrátane Európskej komisie, ukazuje sa ako vhodné vstúpiť do združenia,” uviedol dnes hovorca Magistrátu mesta Košice Tibor Ičo.

Pripomenul, že od vzniku medzinárodného projektu KER v roku 1993 boli Košice jeho iniciátorom a motorom, a to aj napriek tomu, že vinou vtedajšej vlády nebolo Slovensku umožnené stať sa riadnym členom združenia. Podľa Iča zúčastnené východoslovenské mestá a obce v prvom východoeurópskom euroregióne tak nemohli naplno rozvinúť svoj potenciál a vstúpiť do efektívnejšie prihraničnej kooperácie so susedmi v Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine a neskôr aj v Rumunsku. Ičo poznamenal, že Košice v projekte vystupovali veľmi intenzívne, čím si vydobyli privilégium stať sa perspektívne trvalým sídlom centrály tohto združenia. To sa žiaľ nepodarilo, hoci sa KER v nasledujúcich rokoch tešil veľkým sympatiám Rady Európy aj EÚ. Tá ho považovala za vzorový cezhraničný regionálny program pre všetkých budúcich záujemcov o členstvo v únii.

“Ambície Košíc narazili na odpor vtedajšej slovenskej vlády až postupne mesto zo všetkých aktivít v rámci projektu KER úplne vypadlo. Pridružené členstvo slovenských regiónov v KER, poznačené hlbokou pasivitou na našej strane sa však po zmene politických pomerov na Slovensku v roku 1998 opäť začalo kvalitatívne meniť. V roku 1999, z iniciatívy Prešovského a Košického kraja sa východoslovenské regióny zapojili do KER ako jeho riadny člen. S výnimkou Košíc, ktoré o riadne členstvo doteraz nepožiadali,” dodal Ičo.