Koterec: Slovensko môže mať problémy s čerpaním eurofondov

koterec

Krátka správa

V pondelok 22. januára rokovali spoločne minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek a europoslanec Miloš Koterec (PES). Témou ich rozhovorov bolo schvaľovanie Národného strategického referenčného rámca Európskou komisiou, ktorý zaslala SR do Bruselu ešte vlani pred Vianocami.

NSRR nastaví podmienky čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov pre roky 2007 – 2013. Ministerstvá ako riadiace orgány pre 11 operačných programov delegujú časť kompetencií na nimi už zriadené alebo práve zriaďované agentúry. Rezorty zdravotníctva a školstva sú istým spôsobom nováčikom v systéme riadenia zdrojov z EÚ. V rámci Regionálneho operačného programu vstupujú do hry aj župné úrady.  Preto  prirodzene diskutovali Janušek a Koterec o stave pripravenosti Slovenska na implementáciu. Už v minulosti Brusel dvíhal prst a upozorňoval nás na nedostatok vyškolených pracovníkov, ktorí spravujú agendu eurofondov.

Minister i Koterec sa zhodli, že chýbajúci odborníci môže spôsobiť problémy pri čerpaní financií EÚ, avšak podľa Janušeka MVRR podniká kroky pre elimináciu hroziaceho rizika. Koterec tiež informoval ohľadom postojov a otázok EK v negociačnom procese. Miloš Koterec je spolu s ďalšími dvoma poslancami – Miroslavom Mikolášikom a Petrom Bacom členom výboru EP pre regionálny rozvoj.

Podľa hovorcu MVRR nie je stanovený presný termín oficiálneho rokovania SR a Komisie k NSRR, technické a pracovné rokovania však prebiehajú naďalej.