Krajiny míňajú málo regionálnych fondov EÚ

foto: pastier pozoruje krajinu a preteky Tour de France, južné Francúzsko

Pri predstavovaní správy v stredu (31. marca) Komisia uviedla, že ide o prvý dokument svojho druhu a dúfa, že tento krok  zavedie do notoricky komplexnej byrokracie okolo regionálnej politiky novú úroveň transparentnosti.

Európska komisia poznamenala, že „v priemere sa z prostriedkov na roky 2007 až 2013 podarilo alokovať do špecifických projektov viac ako 27 percent, čo predstavuje investície v celkovej hodnote viac ako 93 miliárd eur.“

Inými slovami, dve tretiny rozsiahleho finančného balíka sú aj v polovici obdobia stále nevyužité.

Na otázku novinárov, či toto číslo naznačuje pozitívny alebo negatívny trend, eurokomisár pre regióny Johannes Hahn nezáväzne odpovedal, že výsledok je vo veľkom podobný predošlému obdobiu.

Predstavitelia Komisie sa pre EurActiv pod prísľubom anonymity už menej diplomaticky vyjadrili, že „by samozrejme uprednostnili, ak by bolo číslo väčšie“. Dodali tiež, že vzhľadom na oslabujúce efekty ekonomickej krízy mohli byť výsledky ešte horšie, a treba to preto chápať aj v tomto zmysle.

Stále máte čas, ale nie veľa, varuje Hahn

Správa ukazuje, že medzi jednotlivými členskými štátmi panuje rozdielna výkonnosť v čerpaní fondov Únie. Čistí prispievatelia do rozpočtu EÚ ako Belgicko, Írsko a Holandsko vyšli z hodnotenia najlepšie keď dosiahli v plnení 50 až 60 percent.

Na druhej strane, hlavný čistý prijímateľ regionálnych fondov, Poľsko, zaznamenal veľmi nízke čerpanie vo výške len približne 19 percent, čo je v rozpore s nedávnym tvrdením poľského ministra pre regionálne záležitosti. Ten povedal, že „využívanie fondov EÚ zo strany Poľska je najefektívnejšie zo všetkých nových členských štátov“.

Na otázku, či by Poľsko mohlo stratiť veľkú časť z 67 miliárd eur, ktoré dostalo v rámci fondov EÚ na regionálny rozvoj, Hahn nesmelo odpovedal, že „stále majú čas, ale už nie veľa“ na dobehnutie.

Predstavitelia Komisie boli opäť priamočiarejší, keď povedali: „Ak ste pod priemerom EÚ (27 percent alokovaných prostriedkov), musíte sa oveľa viac snažiť“ a dodali: „Niektoré členské štáty majú pred sebou ťažké časy ak chcú minúť prostriedky, ktoré im boli vyčlenené.“

Slovensko zatiaľ zaostáva za európskym priemerom v rýchlosti využívania zdrojov pridelených Európskou úniou. V rokoch 2007 – 2009 dokázalo alokovať prostriedky vo výške 18,6 %, teda približne dve miliardy eur z celkového objemu pridelených zdrojov viac ako jedenásť miliárd eur.

Horší podiel ako Slovensko z členských štátov zaznamenali len Grécko (približne 12 percent) a Rumunsko (14,1 percenta. Zo štátov Vyšehradskej štvorky vyčnieva len Maďarsko s viac ako 46- percentným využitím zdrojov, Poľsko má 19,5  percenta a Česká republika 21,6  percenta, uvádza agentúra TASR.

Cielenie funguje, tvrdia komisári

Druhým hlavným tvrdením Komisie bolo, že politika EÚ zameraná na cielené vyčlenenie prostriedkov na dosiahnutie špecifických strategických rozvojových cieľov EÚ funguje veľmi dobre.

K výraznému pokroku došlo napríklad v dôležitých oblastiach ako výskum a vývoj, inovácie, celoživotné vzdelávanie či aktívne politiky na trhu práce- to sú politiky, ktoré definovala Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť.

Naopak, v niektorých sektoroch je potrebné urýchliť proces implementácie projektov- najmä v oblasti železničnej prepravy, kľúčové investície do energetiky a životného prostredia, digitálna ekonomika a podpora sociálnej inklúzie, uvádza Komisia.

Jej predstavitelia zároveň tvrdia, že členské štáty by sa mali zamerať na tieto prioritné oblasti a ak to bude nutné, aj zaviesť akčné plány na prekonanie oneskorení v projektoch týkajúcich sa regionálnych fondov.