Kto nečerpá eurofondy, okráda svojich občanov

Krátka správa

Nové členské štáty, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, čerpali v roku 2007 prostriedky z fondov EÚ vo výške 4,3 mld. eur. Zo štrukturálnych a kohézneho fondu tak vyčerpali toľko, čo za uplynulé tri roky dokopy (2004, 2005, 2006). Včera (12. februára 2008) to oznámila Európska komisia.

Priemerná “absorpčná kapacita” financií z regionálnej politiky EÚ je medzi 10 novými krajinami na úrovni 75%. V období 2000 – 2006 pri tom dokázal najmenej prostriedkov čerpať Cyprus (62%), najviac susedné Maďarsko (82%).

“Staré” členské krajiny, teda EÚ-15, dokážu čerpať 84% dostupných zdrojov. Uviedla to komisárka Danuta Hüber, zodpovedná za regionálnu politiku. Dodala: “Možno bezpečne povedať, že nové členské štáty v implementácii štrukturálnych fondov takmer dobehli starých členov.”

Komisárka zodpovedná za rozpočet, Dalia Grybauskaité v septembri 2007 upozorňovala nové krajiny, že európske fondy nečerpajú dostatočne intenzívne. „Nesnívajte o možnosti absorbovať tieto fondy donekonečna,“ povedala a dodala, že „absorbčné úrovne nie sú uspokojivé a čas beží.“ (EurActiv 25/09/07). V januári 2008 sa jej odkaz niesol v podobnom duchu (EurActiv, 11/02/2008)

Nedostatočná schopnosť čerpať európske fondy je aj problémom Slovenska. Bratislava musela vrátiť Bruselu doteraz takmer 400 mil. eur. Ide o prostriedky vyčlenené pre dobiehajúce obdobie 2004 – 2006. (EurActiv 09/02/08)

O nevyčerpané prostriedky z obdobia 2000 – 2006 sa môžu členské štáty uchádzať ešte do konca roka 2008.

Vlani začalo aj programové obdobie rokov 2007 – 2013. Podľa prvých ukazovateľov sa rozbehlo pomerne úspešne. Komisia predstavila už 417 z celkovo 434 operačných programov. V rámci schémy 2007 predložili nové členské krajiny projekty uchádzajúce sa o podporu v celkovej výške 7 mld. eur.

Komisárka Danuta Hübner hovorí: “Tento rok bude obzvlášť náročný [..] Musíme riadiť dve programové obdobia – jedno ukončievame a druhé začíname – oboje, začiatok aj koniec, sú plné možností”.

Kľúčovým cieľom pre rok 2008 bude zabezpečiť, aby neboli peniaze len investované, ale aby boli dobre investované. “Leitmotívom tohto roka bude taktiež zabezpečiť kvalitu investícií”, povedala komisárka Hübner. Prezradila tiež, že veľká časť regionálnych programov sa bude zameriavať na inovácie, hospodársku modernizáciu a ciele Lisabonskej stratégie rastu a vytvárania pracovných miest.