Kvôli podvodu musí Slovensko vrátiť viac ako 660 tisíc eur

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus financovali vybudovanie viacúčelového športového areálu v Senci. Účelom bolo zabezpečiť prístup k mimoškolským športovým aktivitám pre tamojšie deti a mladých ľudí.

Projekt pozostával z výstavby futbalového ihriska a troch tenisových kurtov. Podľa zámeru projektu mali športové aktivity odradiť deti od užívania drog, či znižovať výskyt obezity. Areál bol slávnostne otvorený v roku 2009. Ceremoniálu sa v tom čase zúčastnil napríklad vtedajší vicepremiér Dušan Čaplovič, alebo bratislavský župan Vladimír Bajan.

Po obvineniach z podvodu pri realizácii projektu požiadali darcovské štáty o audit, ktorý dokázal, že k nemu naozaj došlo, čo potvrdilo aj vyšetrovanie slovenských orgánov, napísal server eeagrants.org.

Island, Lichtenštajnsko a Nórsko preto požiadali slovenskú stranu, aby sumu 668 184 eur, ktorú už vyplatili, vrátila. Za následný postup voči navrhovateľovi projektu, ŠK SFM Senec, je podľa Nórskych fondov zodpovedná slovenská strana.

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus uplatňujú politiku nulovej tolerancie v prípade zneužitia finančných prostriedkov. Projekty, na ktorých sa podieľajú, sledujú a prísne opatrenia a sankcie zavádzajú aj pri najmenších finančných sumách, píše server eeagrants.org,

(TASR/EurActiv)