Malí farmári nesúhlasia s rušením kvót na mlieko

Krátka správa

„Nedávne zvýšenie cien mlieka a súčasné napätie na trhu sú dobrými dôvodmi regulovať (trh)“, tvrdí skupina zastupujúca malých európskych farmárov (European Farmers Coordination – CPE) a španielska organizácia poľnohospodárov COAG. Žiadajú stabilné ceny a udržateľnú výrobu mlieka v celej Európe.

Vo vyhlásení z 5. februára vyzývajú europoslancov a iných aktérov, aby tlačili na vlády členských krajín, aby zablokovali plány Komisie a zachovali súčasný systém. Inak sa trh „vyvinie k malému množstvu stále väčších a intenzívnejších mliekarenských fariem“.

Postupné zvyšovanie kvót na výrobu mlieka, až po ich zrušenie 31. marca 2015, predpokladá reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorú v novembri 2007 navrhla Komisia. Kvóty platia v EÚ už od roku 1984 s výnimkou Francúzska, ktoré ich zaviedlo len pred pár rokmi.

Podľa reformného návrhu Komisie už kvóty „nie sú platné“, pretože v EÚ „rastie dopyt po výrobkoch s vysokou pridanou hodnotou“, ako sú syry a čerstvé mliekarenské výrobky. Komisia chce, aby sa európske mliekarenstvo začalo postupne riadiť plne pravidlami voľného trhu. V decembri 2007 navrhla, aby sa k aprílu 2008 zvýšili kvóty o 2%. Bude tiež hľadať spôsoby, ako pomôcť farmárom v regiónoch, ktoré sú silne ekonomicky závislé o produkcie mlieka.

Reformu Komisie podporuje Európska asociácia mliekarenského priemyslu (EDA). Súhlasí so zrušením kvót, zdôrazňuje ale potrebu „vhodných opatrení pre postupný prechod“.