Mestá a regióny potrebujú antiteroristický plán

 

Krátka správa

Správu, ktorú pripravil starosta Rotterdamu Ivo Opstelten, formálne prijal Výbor regiónov na stretnutí 16. februára 2006.

Podľa správy sú mestá a regióny v čele boja proti terorizmu, organizovanému zločinu, násiliu, a reakcii na prírodné katastrofy. V súčasných akčných plánoch Haagskeho programu však nie je táto kľúčová úloha dostatočne rozoznaná.

Starosta Opstelten vyhlásil, že preventívne kroky a reakcie na lokálnej a miestnej úrovni sú nutné. Len tak budú občania cítiť, že sa robia dostatočné opatrenia. Opstelten zdôraznil potrebu cielenej integrácie migrantov do miestnych komunít.

Komisár pre spravodlivosť a vnútro Frattini vystúpi 23. februára na zasadnutí Výboru EP pre občianske slobody. Diskutovať sa bude o prevencii teroristických útokov a zločinu, ako aj aktívnej participácii občanov.