MH SR: Infodeň pre IEE II program EÚ

Krátka správa

Inteligentná európska energia II je súčasťou veľkého programového rámca CIP – Competitivness and Innovation Programme Framework 2007-2013 (Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie).

V aktuálnej výzve vyhlásenej výkonnou agentúrou EK je alokovaných 52 mil. eur a možnosť predkladania projektov končí 28. septembra 2007.

Ministerstvo hospodárstva SR organizuje 15. júna 2007 od 9.00 hod. v svojich priestoroch na Mierovej ul. 19 „Národný informačný deň“ ku tomuto komunitárnemu programu Európskej komisie za účasti zástupcu výkonnej agentúry Európskej komisie zodpovednej za program (IEEA).

V rámci Informačného dňa budú prezentované možnosti podpory projektov pre oblasti energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie, energetickej hospodárnosti budov a alternatívnych palív.

Program

9:00 – 9:10 Otvorenie Marián Naniaš, generálny riaditeľ sekcie energetiky MH SR
9:10 – 9:25 Účasť organizácií zo SR v programe Ján Magyar, Sekcia energetiky MH SR
9:25 – 10:20 Prezentácia programu IEE 2 Gordon Sutherland, IEEA
10:20 – 10:40 Diskusia
10:40 – 11:00 Prestávka
11:00 – 11:40 Výzva na podávanie projektov 2007
Gordon Sutherland, IEEA
11:40 – 12:10 Úspešné projekty z predchádzajúcich výziev na podávanie projektov Roman Doubrava, Energetické centrum Bratislava
12:10 – 13:00 Diskusia

Ďalšie informácie poskytnú na: magyar@economy.gov.sk