Miliardy z eurofondov majú pomôcť riešiť krízu

V období 200-2006 bol pre členské krajiny v ŠF a KF vyčlenený balík 257 miliárd eur. S 26,8 miliardami vyplatenými minulý rok bolo celkové čerpanie 87,5% – teda 225 miliárd eur. Slovensko mohlo z tohto balíka čerpať v rámci skráteného programového obdobia 2004-2006.

Možnosť čerpať štrukturálne fondy z rozpočtu 2000-2006 sa mala uzavrieť 31. decembra 2008. Komisia však ešte minulú jeseň rozhodla o predĺžení lehoty do 30. júna 2009. Deadline pre platby z Kohézneho fondu je koniec roka 2010.

V rozpočte 2007-2013 je pre členské štáty v ŠF a KF určených 347 miliárd eur. V dvoch predchádzajúcich rokoch vyplatila Komisia v predbežných platbách 18,1 miliardy eur (z toho minulý rok 11,5 miliardy). Ďalších 5 miliárd v predbežných platbách by mala vyplatiť tohto roku. Ak však Parlament 24. marca schváli Plán obnovy, ktorý navrhla Komisia a v princípe podporila Rada, do predbežných platieb sa naleje ďalších 6,25 miliárd eur.

Podľa Komisie už bolo v členských krajinách vybraných asi 40 000 projektov, ktoré majú dostať podporu z ŠF a KF. Medzi nimi je aj 60 „veľkých projektov“, ktorých náklady prevyšujú 25 miliónov eur u environmentálnych projektov a 50 miliónov v iných oblastiach.