Ministri sa dohodli na vínnej reforme

Krátka správa

Pôvodný plán reformy komisárky Mariann Fisher Boel bol značne zrevidovaný. Rada podľahla tlaku Talianska Francúzska – bude napríklad menej vyklčovaných viničov a vedľajšie produkty vínnej produkcie sa budú naďalej destilovať.

Pre každý štát bol vyjednaný rozpočet („tzv. národné obálky“), adaptovaný na potreby konkrétneho štátu. Slovenská republika bolo od žačiatku proti uplatňovaniu tzv. historického princípu rozdeľovania.

Slovenský europoslanec Peter Baco na margo uviedol: „Je proti princípom trhu, aby sa teraz národné finančné podporné balíky tvorili na tzv. historickom princípe. Je to diskriminačné pre nás, lebo máme byť takto potrestaní natrvalo za to, že sme finančne nepodporovali výrobu nepredajného vína.“

Tento princíp sa podľa dohody ministrov nakoniec uplatňovať nebude a peniaze sa budú prerozdeľovať podľa plochy a produkcie (obe zohľadnené v pomere 50:50). Slovensko presadzovalo rozdeľovanie peňazí len podľa výmery viníc.
Finančné prostriedky pre Slovensko sa zvýšia takmer na dvojnásobok oproti súčasnému stavu.

Všetky opatrenia v rámci vínnej reformy budú musieť byť financované z tohoto rozpočtu vrátane reštrukturalizácie a pretvárania viníc, modernizácie produkčného reťazca, inovácií, či propagácie v tretích krajinách.

Namiesto plánu Komisie zredukovať plochu, na ktorej sa pestuje vinič v EÚ o 400 000 hektárov, schéma na ktorej sa dohodli ministri počíta s vyklčovaním len 175 000 hektárov. Schéma sa bude aplikovať po dobu troch rokov, s úmerne znižujúcimi sa kompenzáciami. Členské štáty budú môcť klčovanie stopnúť, ak by malo byť zasiahnutých viac ako 8 % plochy viníc.

Europoslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED / EĽS-ED) varovala, že pestovatelia hrozna na Slovensku by mohli podľahnúť v boji o prežitie ponúkaným dotáciám za ničenie vinohradov. “Hrozilo by, že vinice by sa klčovali tam, kde prebytky nevznikajú.”

Nedôjde ani k celkovej harmonizácii označovania, tak ako to plánovala Komisia. Chránené označovanie miesta pôvodu zostáva, no producenti vína, ktorí ho nepoužívajú budú môcť na vinete označiť odrodu vína a ročník.

Zvyšovanie obsahu alkoholu pridávaním cukru alebo muštu bude len mierne obmedzené, dovolené bude v tých členských krajinách a regiónoch, kde je povolené aj v súčasnosti. Nemecko, Rakúsko, Maďarsko ako aj Slovensko boli silnými odporcami zákazu dosládzania v celej EÚ.

Vedľajšie produkty vínnej produkcie, ktoré producenti vína nemôžu predať na trhu, budú môcť byť destilované na alkohol pre priemyselné účely počas štvorročného prechodného obdobia.

Eurokomisárka Fisher Boel okomentovala výsledkok rokovaní nasledovne: „Namiesto míňania značnej časti nášho rozpočtu na zbavenie sa prebytkov, sa môžeme teraz sústrediť na boj s konkurenciou a získavania podielu na trhu. Nedostali sme všetko čo sme chceli, ale dosiahli sme vyváženú dohodu.“