MVO: problém slabého účinku eurofondov je v nekoordinácii

Priatelia Zeme - CEPA

Krátka správa

Podľa Priateľov Zeme – CEPA skúsenosti z využívania eurofondov v uplynulých troch rokoch ukázali, že obce na Slovensku často zbytočne vynakladajú prostriedky na prípravu projektov, ktoré nie sú navzájom koordinované, a nevychádzajú z dlhodobých priorít. Súkromné konzultačné firmy často nútia obciam svoje služby a sľubujú zabezpečenie dotácií pre projekty, samozrejme za patričnú províziu.

Tieto problémy by malo pomôcť odstrániť servisné centrum pre Mikroregión Podpoľanie, ktorého zriadenie pripravuje organizácia Priatelia Zeme-CEPA. Jeho vznik je inšpirovaný systémom pomoci v Západnom Walese, kde Európske Centrum Západného Walesu poskytuje samosprávam aj ďalším organizáciám regiónu služby spojené s plánovaním projektov, získavaním finančných zdrojov, rozširovaním informácií a zabezpečuje aj zahraničné kontakty.

„Naša pomoc pre miestne skupiny je pre nich dôležitá, pretože im pomáha porozumieť pravidlám financovania a otvára im prístup k finančným prostriedkom z rôznych programov“ uviedla Elid Morris, projektová manažérka Európskeho Centra Západného Walesu.

Na včerajšom seminári sa zástupcovia samospráv zhodli na tom, že servisné centrum by veľmi pomohlo zlepšiť využívanie zdrojov EÚ v Mikroregióne Podpoľanie. Zámer podporuje aj Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja. „Vítame takýto pilotný projekt. Môže ukázať aj ostatným regiónom v našom kraji správny smer pri koordinácii štrukturálnej pomoci,“ povedala na seminári Anna Pisárová z oddelenia regionálneho rozvoja Úradu BBSK.

„Predstavili sme samosprávam základné princípy, podľa ktorých by servisné centrum malo fungovať“ hovorí Juraj Zamkovský, výkonný riaditeľ Priateľov Zeme-CEPA. Mimovládna organizácia navrhne organizačnú štruktúru, rozsah služieb poskytovaných obciam v mikroregióne a načrtnú vhodné spôsoby jeho financovania.

„Potom už bude na samosprávach, pre ktorý variant sa rozhodnú. Veríme, že nový model zlepší prístup vidieka k verejným financiám,“ uzatvára J. Zamkovský.

Na Slovensku existuje už hustá sieť rôznych poradenských štruktúr financovaná z vládnych i európskych zdrojov. MVRR financuje samostatný portál pre štrukturálne fondy, podobne tak začalo aj ministerstvo životného prostredia. Vláda je v poslednom čase kritizovaná za slabú informovanosť o novom období a nedostupnosti aktuálnych verzií operačných programov a ich programových manuálov.