MVO varujú pred „zlými projektmi“

euro

 

Krátka správa

V nasledujúcom období rokov 2007 až 2013 pôjde z fondov EÚ do nových členských štátov až 157 miliárd eur. Cieľom kohéznej politiky, ktorú by mali financovať, je vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Podľa organizácie Priatelia Zeme a siete CEE bankwatch Network však hrozí, že tento cieľ ostane nenaplnený.

Organizácie zverejnili mapu 22 projektov, v celkovej hodnote 6 miliárd eur, ktoré buď poškodzujú životné prostredie, sú právne sporné, alebo majú negatívne dopady na sociálnu situáciu. Zo Slovenska mapa spomína projekt spaľovne nebezpečných odpadov pre podnik Petrochema Dubová, ktorú presadzuje Banskobystrický kraj. Podľa autorov mapy sa pri príprave nezvažovali nespaľovacie alternatívy a príprava projektu spaľovne začala bez analýzy, ktorá by jej nevyhnutnosť potvrdila. Firma a kraj presadzujú spaľovňu napriek tomu, že ju už odmietli obyvatelia aj samospráva v Nemeckej, Hliníku nad Hronom, Tornali a nedávno aj Rimavskej Sobote.

Ďalším slovenským prípadom je projekt rýchlostnej komunikácie R1 v úseku Žiar nad Hronom. Autori tvrdia, že občania už viac ako päť rokov namietajú proti navrhovanej trase, ktorá má prechádzať južnými časťami mesta v blízkosti barokového parku a odseknúť mesto od Hrona. Upozorňovali tiež, že pri vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby úrady porušili zákon o posudzovaní vplyvov projektu na životné prostredie. Najvyšší súd im dal v septembri 2005 za pravdu.

Ďalším príkladom zo Slovenska je vodné dielo Slatinka. Investor sa usiluje vybudovať vodné dielo a zatopiť obec Slatinka, aj okolité prírodné lokality, čí sa majú zničiť cenné historické a prírodné lokality.

Všetky spomínané projekty sú v štádiu plánovania, takže ich je možné zastaviť. EurActiv bude mapovať reakcie ostatných aktérov.