Na D1 okolo Považskej Bystrice žiada SR eurofondy

Krátka správa 

Ministerstvo dopravy požiadalo vládu SR o súhlas s predložením žiadosti o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu (KF) pre projekt z oblasti dopravy, ktorú chce predložiť  Európskej komisii. Zároveň žiada o jeho spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Investorom stavby bude Národná diaľničná spoločnosť. Povinnosť predkladať na rokovanie vlády žiadosti o financovanie z KF pred ich zaslaním na Komisiu si vyžiadala vláda koncom septembra 2006.

Projekt D1 Sverepec – Vrtižer je súčasťou siete TEN-T (Gdansk – Brno -Bratislava – Viedeň). V apríli 2007 by sa malo začať so stavbou takmer 10 km  štvorpruhovej komunikácie s maximálnou rýchlosťou 100 km/hod, kde budú 3 križovatky, 37 mostných objektov a mestská estakáda.

EÚ by mala tento projekt spolufinancovať z  Kohézneho fondu do výšky 67%. Tento v minulosti kontroverzný úsek diaľnice chcú dobudovať v roku 2010. Podľa odhadu by 10 km malo stáť s DPH viac ako 13,5 mld. Sk. Európska komisia môže mieru spolufinancovania znížiť.

4. decembra 2006 budú odovzdané do užívania dva novovybudované úseky rýchlostnej cesty R2 Ožďany – obchvat a Tornaľa. Zo štrukturálnych fondov boli podporené obidve stavby v sume takmer 50 mil. eur (približne 1,8 mld. Sk).