Na Dunajskú stratégiu nové prostriedky nebudú

foto: nedostatok vodných zrážok spôsobil, že na ramenách Dunaja je málo vody, 2005

Premiéri ôsmych krajín EÚ – Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Slovenska a Slovinska – súhlasili s „vytvorením atraktívneho, bezpečného a prosperujúceho dunajského regiónu so spoločnými hodnotami, princípmi a základnými cieľmi,“ píše sa v deklarácii podpísanej minulý týždeň (25. až 26. februára) v Budapešti.

Veľa konkrétnych návrhov však počas konferencie v tejto oblasti nepadlo a vlády sa sústredili najmä na prezentovanie svojich priorít v tejto oblasti.

Žiadne nové finančné zdroje

Deklarácia spečatila tvrdenie Európskej komisie, že sa na túto stratégiu neuvoľnia žiadne ďalšie prostriedky zo strany EÚ. Namiesto toho deklarácia tvrdí, že „stratégia je finančne neutrálna a spolieha sa na koordinovaný prístup, synergické efekty a na efektívnejšie využitie už existujúcich nástrojov a fondov EÚ, rovnako ako aj na ďalšie už zavedené zdroje a finančné nástroje“.

Podľa deklarácie sa ako Baltická tak ani Dunajská stratégia nemôžu v budúcnosti spoľahnúť na priame dotácie z regionálnych fondov. Potreby a riešenia je tak potrebné spojiť s „dostupnými územnými zdrojmi, bez predsudkov ohľadne vyjednávaní budúcej kohéznej politiky“.

Inými slovami, Brusel rád podporí regionálne snahy, no musia byť financované z vlastných zdrojov. Priame financovanie stratégie nie je možné, lebo súčasný rozpočet na roky 2007 až 2013 neumožňuje oddelené financovanie makroregionálnej spolupráce, povedal šéf zastúpenia Európskej komisie v Maďarsku Tamás Szűcs.

Prvé detaily nového rozpočtu na roky 2014 až 2020 sa však objavia práve počas maďarského predsedníctva v prvej polovici budúceho roka. „To by mohlo Maďarsko alebo akúkoľvek inú krajinu legitimizovať, aby navrhla nech sa na Dunajskú alebo Baltickú stratégiu vyčlení väčšia časť prostriedkov [z rozpočtu],“ hovorí Szűcs no dodáva, že rozhodnutie si bude vyžadovať schválenie všetkých členských štátov EÚ.

Konferencia necháva detaily na neskôr

„Dnes vynecháme diskusiu o konkrétnych projektoch, ktoré prinesú dlhodobé výsledky. Vítam najmä vysokú úroveň politického zastúpenia. To dokazuje, že hľadanie riešení našich spoločných výziev berieme ako záväzok,“ povedal prítomný eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn.

Deklarácia zároveň tvrdí, že osem zapojených krajín „bude spolupracovať s cieľom nájsť spoločné riešenia výziev, ktorým región čelí“. Ide o široké spektrum oblastí ako životné prostredie, príroda, dopravná infraštruktúra vrátane železničnej prepravy, energetická bezpečnosť, rozvoj vidieka, turizmus, šport, dobré spravovanie, bezpečnosť potravín, migrácia, demografia, klimatické zmeny či globálne krízy.

Doprava a záležitosti ohľadne vody sú kľúčové, hovoria ministri

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Balázs zdôraznil, že stratégia sa „nevyhnutne“ zameria na otázky dopravy v oblasti Dunaja. To sa týka nielen vnútroriečnej lodnej dopravy, ale aj existujúcich a budúcich mostov, ciest, železníc, leteckých liniek a ďalšej dopravnej infraštruktúry, ktorá si vyžaduje medziregionálne riešenia, povedal.

Jeho slová potvrdil aj slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorý na konferencii povedal: "Mali by sme splavniť pôvodné koryto všade, kde je to možné, čím vznikne kvalitná vodná cesta z Ulmu do Čierneho mora.“

Balázs tiež upriamil pozornosť na oblasť ochrany životného prostredia, vodného manažmentu a čistoty vody, keďže Dunaj má pre regióny strategický význam.

Podľa rumunského člena Parlamentu Petra Luhana sa má Dunajská stratégia stať jedným z hlavných pilierov ekonomického rastu v regióne a tiež ma slúžiť ako hlavný energetický zdroj ľudí.

Aj nečlenské štáty EÚ sa zapájajú

„V súčasnosti brehy Dunaja obmývajú šesť členských štátov Európskej únie. Sú to Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko. Na druhej strane ďalšie dve krajiny – Slovinsko a Česká republika – naznačili, že sa tiež cítia ako súčasť tohto regiónu,“ povedal Balázs.

Spoločná deklarácia ôsmych krajín ostala otvorená aj pre ďalších šesť krajín, cez ktoré Dunaj preteká, no nie sú členskými štátmi EÚ: Chorvátsko, Srbsko, Ukrajinu, Moldavsko, Bosnu a Hercegovinu a Čiernu Horu, ktorých vládni predstavitelia sa ale tiež zúčastnili konferencie v Budapešti.