Na Liptove horeli eurofondy cestovného ruchu

Krátka správa:

29. apríla 2008 vypukol v blízkosti aquaparku Liptovského Mikuláša, v časti Ráztoky, požiar na multifunkčnej kultúrno-spoločenskej hale. Hala je súčasť komplexného projektu spolufinancovaného zo Sektorového operačného programu Priemysel a služby 2004 – 2006 (buduje sa tu aj most, parkoviská s prístupnými komunikáciami, plynovod). Príspevok z eurofondov predstavuje 170 mil. korún, pričom halu sa plánovalo z neho 90 miliónov. Spolovice už hala stála, zhotoviteľ projektu stavebné Združenie Hala Ráztoky plánoval s jej finišom na koniec leta.

Podľa primátora Liptovskeho Mikuláša Jána Blcháča, samospráva vyvinie maximálnu snahu o úspešné ukončenie projektu v rozsahu, v akom bola uzatvorená zmluva o poskytnutí grantu.

Mesto pripravuje akčný plán odstránenia škôd a spolu so zhotoviteľom stavby postup ďalších prác na zhorenisku. Zároveň plánuje požiadať Slovenskú agentúru pre cestovný ruch po dohode so zhotoviteľom stavby o predĺženie ukončenia projektu. Práce na ostatných stavbách, ktoré boli zahrnuté v projekte Infraštruktúry, budú pokračovať v zmysle zmluvného harmonogramu výstavby.

Len deň pred požiarom sa v meste stretli v L. Mikuláši hlavní aktéri cestovného ruchu v Liptove, na ktorom sa účastníci dohodli, že založia prvý klaster cestovného ruchu na Slovensku. Zakladajúcimi členmi klastra sa za samosprávu stali Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Liptovský Hrádok. Ďalšími zakladajúcimi členmi sú strediská cestovného ruchu : Jasná Nízke Tatry, Aquapark Tatralandia, Thermal Park Bešeňová a Skipark Ružomberok.

Hlavným poslaním klastra  bude spoločne koordinovať, plánovať a marketingovo podporovať rozvoj cestovného ruchu v  Liptove.