Na stanovenie cieľov v rybolove potrebujeme najskôr dáta

zdroj wikimedia commons

Európska únia diskutuje o novej podobe politiky rybolovu. Základom má byť snaha o dosiahnutie tzv. maximálneho udržateľného výnosu.

Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť obnovu populácie rýb a tak prispieť k zdravšiemu ekosystému. Taktiež má zlepšiť ekonomické a sociálne podmienky rybárov a zvýšiť ich zisky. Na jeho dôležitosť poukazuje fakt, že až 82 % rýb v Stredozemnom mori a 36 % rýb v Atlantiku je vylovených.

„Na našich ramenách leží veľká zodpovednosť – nie je to len o rybách a rybároch dnes a zajtra. Naozaj tu hovoríme o udržateľnosti pre ďalšie a ďalšie generácie,“ povedala Mette Gjerskov, dánska ministerkyňa pre výživu, poľnohospodárstvo a rybolov, ktorá predsedala stretnutiu.

Ministri považujú „maximálny udržateľný výnos“ ako nástroj na zaistenie udržateľnosti populácie rýb dobrý. Hlavným problémom je však jeho praktická implementácia.

Zhodujú sa na tom, že potrebujú na stanovenie realistických cieľov najskôr získať spoľahlivé vedecké dáta. To platí najmä pre zmiešané oblasti rybolovu.

Niektorí ministri si myslia, že rok 2015 ako deadline pre implementáciu cieľov „maximálneho udržateľného výnosu“ je príliš skoro. Súhlasia s vymedzením termínu, ale ten by mal byť rok 2020.

Sporná je tiež otázka, akým spôsobom ochraňovať najzraniteľnejšie druhy rýb v zmiešaných rybárskych oblastiach. Viacerí ministri si myslia, že nie je dobré, ak sú najohrozenejšie druhy brané ako referenčný rámec pre tieto oblasti. Navrhujú viac pracovať s vedeckými dátami. Iní zase navrhujú použiť zariadenia na selekciu rýb, alebo udržiavať určité oblasti uzavreté.

Podľa komisárky zabezpečili členské štáty doterajšími výsledkami v oblasti „maximálneho udržateľného výnosu“ dodatočný príjem pre rybárov v Severnom a Baltickom mori 135 mil. eur.

Predsedníctvo teraz navrhne nový text, ktorý bude kompromisom návrhov. V júni by mali začať rokovania Rady s Európsky parlamentom.