Na východe Slovenska má vyrásť najväčšia 2G biorafinéria v Európe

biorafineria

Biorafinéria, zdroj: TASR

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Biohospodárstvo

Na projekte BIOSKOH sa podieľa 11 organizácii zo 7 krajín EÚ, vrátane Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC), česko-slovenského podniku Energochemica, ale aj londýnskej univerzity Imperial College.

Cieľom v prvej fáze je zmeniť nevyužitý priemyselný park pri Košiciach na biorafinériu druhej generácie s produkciou 55 tisíc ton etanolu ročne (najväčšia v strednej Európe). V druhej fáze sa má kapacita rozšíriť až na 110 kton, šlo by tak o najväčšiu biorafinériu v Európe.

https://euractiv.sk/fokus/biohospodarstvo/biohospodarstvo-minulost-pritomnost-a-buducnost/

Podpora z EÚ cez PPP platformu 

Ide o prvý projekt na území Slovenska, ktorý podporila Európska únia v rámci verejno súkromného partnerstva (PPP) s konzorciom Bio-based Industries.

PPP platforma Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) spája financie z európskeho programu na podporu vedy, výskumu na inovácií Horizont 2020 so súkromnými investíciami s cieľom podporiť projekty v oblasti biohospodárstva.

Na obdobie 2014 – 2020 je cez BBI JU dostupných až 3,7 miliardy eur.

Čítajte aj: Keď sa veda stretne s priemyslom 

„Výnimočný projekt“

BIOSKOH podporilo BBI JU grantom vo výške 21 miliónov eur.

„Výnimočnosť projektu BIOSKOH spočíva v tom, že prinesie do košického kraja špičkové technológiu spracovania biomasy druhej generácie, nové pracovné miesta vysokej a aj nižšej kvalifikácie, posilní príjmovú základňu obyvateľstva a vytvorí ďalšie predpoklady pre ucelený hodnotový reťazec pre materiálové využitie biomasy,“ zhodnotil pre EurActiv.sk vedúci referátu regionálneho rozvoja a plánovania košického samosprávneho kraja Peter Ťapák.

Biorafinéria by mala v prvej fáze zamestnať 135 ľudí priamo a ďalších 500 nepriamo. Stavať by ju mali začať už túto jeseň. Fungovať by mala koncom roka 2018.

Košický región ako príklad pre zvyšok Slovenska

Projekt BIOSKOH odprezentoval košický región aj na nedávnom výročnom valnom zhromaždení konzorcia Bio-based industries (BBI) v Bruseli.

„Košický región v spolupráci s výskumný expertnými tímami z oblasti materiálového a procesného inžinierstva a bioinžinierstva sa môže stať experimentálnou aplikačnou platformou pre nástup týchto nových technológii na Slovensku,“ myslí si Ťapák.

Kľúčom pre fungujúce biohospodárstvo v slovenských regiónoch je podľa neho práve vývoj bio-výrobkov, čiže „efektívnejšie využívanie surovín a znižovanie ekologických záťaží“.

Potrebné je preto vytvoriť partnerstvá a synergiu medzi odvetviami priemyslu ako chemický, textilný či drevospracujúci, čo je podľa Ťapáka úlohou vlády.

„Vytvorené partnerstvá v rámci nových hodnotových reťazcov nám pomôžu prekonať roztrieštenosť a posilniť naše schopnosti dosiahnuť medzinárodnú excelentnosť v oblasti výskumu a technického rozvoja,“ uzavrel.

Čítajte aj: Biohospodárstvo na Slovensku má budúcnosť. Je však čo zlepšovať