Nadregionálna výstava cestovného ruchu v Tisovci

Na otvorení výstavy sa zúčastnil prezident SR Ivan Gašparovič a predseda BBSK Milan Murgaš. Podľa slov primátora Petra Mináča, Dni mesta sú bohatou prehliadkou miestnych súborov, ako i súborov z partnerských miest , privítajú tiež hostí z ČR, Maďarska a Poľska, Francúzska i amerického mesta Shenandoah. Primátor verí, že zameranie na cestovný ruch a zvlášť na vidiecky turizmus, za podpory Banskobystrického samosprávneho kraja, má pre mesto Tisovec, ktoré je vstupnou bránou do Rudohoria, s unikátnou zubačkou a mnohými prírodnými krásami, veľkú budúcnosť. Je to jedna z ciest ako skvalitniť cestovný ruch a prilákať návštevníkov a to tiež pomocou štrukturálnych fondov, ktoré má šancu Slovensko v najbližších rokoch využiť. Podotkol, že vzhľadom na prosperitu významných firiem, ako CSM Tisovec, Kalmit či textilných fabrík, má mesto 8-12 %-nú mieru nezamestnanosti, ktorá však v okrese dosahuje 35 i viac percent. Aj preto podporuje rozmach ubytovacích, stravovacích kapacít a masívny rozvoj cestovného ruchu. Vedenie BBSK tým, že zriadilo odbor cestovného ruchu, deklaruje jeho význam v regionálnom priestore a možnosti, ktoré naznačí pripravovaný komplexný strategický materiál o cestovnom ruchu v roku 2007.