Najmenší sú prví

hübner, hübnerová

Krátka správa

Ešte pred Vianocami sa dohodla ostrovná republika s Komisiou ohľadne svojho národného strategického referenčného rámca, ktorý upraví čerpanie eurofondov pridelených Malte v budúcom programovom období. 21. decembra 2006 pogratulovali komisári Danuta Hübner a Vladimír Špidla vláde Maltskej republiky ako prvému členskému štátu EÚ k pripravenosti čerpať prostriedky EÚ v rámci novej kohéznej politiky na roky 2007 – 2013. Malta doručila Bruselu elektronicky svoj návrh národného strategického referenčného už 21. novembra 2006.  Schvaľovacia procedúra sa skončila a EK rozhodla kladne, súhlasí s formulovanými prioritami, orientačným finančným čerpaním na jednotlivé roky a s rozdelením operačných programov.

Obaja eurokomisári vyslovili potešenie, že nové členské krajiny sa dokázali včas pripraviť na nové obdobie a predložili dôležité dokumenty v potrebnom predstihu. Takto Malta môže začať s výzvami a čerpaním prostriedkov EÚ hneď od 1. januára 2007. Rokovania o sume 840 miliónov eur trvali niekoľko mesiacov. Mali by sa využiť pre hospodársky rast a zvyšovanie zamestnanosti. Malta bude mať dva operačné programy. Prvý z nich je: „Investície do konkurencieschopnosti hospodárstva pre lepšiu životnú úroveň“ (ERDF), druhým je „Viac pracovných miest a vyššiu životnú úroveň prostredníctvom kvalifikácie“ (ESF).

K 21. decembru 2006 tak podľa Komisie stihlo 8 členských štátov. Okrem Malty aj Rakúsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Maďarsko, Dánsko a Veľká Británia. EurActiv.sk má informácie, že tak urobila pred Vianocami aj Slovenská republika po tom, ako návrh Národného strategického referenčného rámca (NSRR) schválila vláda 6. decembra 2006. Túto informáciu potvrdila dnes redakcii aj Erika Adamová, hovorkyňa podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.