Najvzdialenejšie regióny žiadajú ústupky

foto: Azorské ostrovy, zdroj: flickr, autor: JM Andrade

Dvojdňové fórum pod záštitou španielskeho predsedníctva bolo prvé svojho druhu a jeho delegáti cestovali na stretnutie až z takých vzdialených miest ako Južná Amerika (Guyana), či Indický oceán (Réunion), aby tak predstavili svoje požiadavky kľúčovým hráčom v rámci EÚ. Stretnutia sa zúčastnil aj francúzsky eurokomisár pre vnútorné záležitosti Michel Barnier, ktorý sa ponáhľal z veľmi dôležitého stretnutia EÚ ohľadne regulácie bánk len aby predniesol na stretnutí svoj prejav.

Zástupcovia, ktorí sa rozprávali s EurActiv, prezradili, že Barnier bol prinútený prísť a reprezentovať francúzske záujmy vzhľadom na to, že šesť z deviatich najvzdialenejších regiónov je francúzskych.

Barnier však naopak povedal, že ma dlhotrvajúce pevné puto s týmito vzdialenými perifériami, a to nielen ako bývalý eurokomisár pre regionálnu politiku, ale aj ako tvrdý zástanca článku 349 Lisabonskej zmluvy, ktorá priznáva najvzdialenejším regiónom špeciálne postavenie. Sám eurokomisár pre regióny Johannes Hahn Bariera opísal ako „odborníka a priateľa“ týchto deviatich regiónov.

Najviac postihnuté krízov

Barnier vo svojom prejave uviedol, že tieto časy sú obzvlášť ťažké pre najvzdialenejšie regióny, keďže ich naplno zasiahla kríza- čo zúčastnení z daných deviatich regiónov viac krát zopakovali.

Francúzsky komisár zároveň podčiarkol niekoľko kľúčových faktorov, ktoré by potenciálne mohli zabrzdiť súčasný prebiehajúci rozvoj regiónov. Tie v sebe zahrňujú revíziu rozpočtu EÚ, ktorý by mohol byť „tvrdo“ proti najvzdialenejším regiónom, pokiaľ sa im nepodarí si zachovať rovnakú úroveň financovania z EÚ. Navyše, pre tieto regióny je v rozšírenej EÚ čoraz ťažšie si zabezpečiť, aby bolo počuť ich hlas- vezmúc do úvahy, že ich reprezentujú tri z 27 členských štátov EÚ, pričom predtým to boli tri z 15 členských štátov.

Barnier tiež regióny uistil, že majú za sebou troch „veľmi vplyvných“ ľudí- okrem neho aj španielskeho eurokomisára pre hospodársku súťaž Joaquin Almunia, či portugalského predsedu Komisie José Manuela Barrosa. Posledný menovaný už naznačil, že „si je týchto záležitostí plne vedomí“ a dodal pre regióny: „Môžete sa na mňa spoľahnúť.“

Výnimky a oslobodenia

Politickí predstavitelia z najvzdialenejších regiónov zdôraznili niekoľko svojich požiadaviek, najmä že chcú byť vyňatí z určitých EÚ stratégií. Predseda Regionálnej rady Guyany Rodolphe Alexandre priamo povedal, že prostriedky vyčlenené na regionálne financovanie pracujú proti najvzdialenejším regiónom a predstavujú preto pre nich „hlavný zdroj obáv“. Dodal, že v prípade týchto regiónov by mala Komisia brať ako prioritu investície do infraštruktúry, ktorá v mnohých týchto regiónoch ešte chýba. „V niektorých častiach našej krajiny sa ľudia ešte stále kúpu v rieke,“ povedal Alexandre.

Zároveň požiadal, aby bola Guyana vyňatá zo 74 taríf, ktoré podľa neho brzdia obchod s týmto zámorským teritóriom.

Ďalší lídri opakovanie volali po „diferenciácii“ v prístupe zo strany EÚ voči najvzdialenejším regiónom. „Náš status znamená, že máme právo na diferenciovaný prístup“, pomocou ktorého by sa nám mohlo podariť získať rovnosť s občanmi EÚ, uvádza podpredseda Regionálnej vlády na Azoroch André Bradford.

Predseda Regionálnej rady Réunion Didier Robert, spomenul dôležitosť vytvorenia jedinečných rozvojových stratégií a tiež vyzval k zvýšeniu technologického transferu do najvzdialenejších regiónov, aby sa tam urýchlil ich rast.

Eurokomisárovi Barnierovi odkázal, že tieto regióny stále bojujú s tým, aby dosiahli plné výhody vnútorného trhu EÚ, najmä vzhľadom na ich izolovanosť. Francúzsky eurokomisár odpovedal tvrdením, že bude tvrdo pracovať na tom, aby sa zaistilo, že hlavné nástroje vnútorného trhu- najmä Smernica o službách a smernica o verejnom obstarávaní- sa čo najviac prispôsobia jedinečným potrebám týchto regiónov.