Národné parlamenty diskutujú o budúcnosti regionálnej politiky EÚ

zdroj: flickr, autor: Batikart

Predsedkyňa výboru EP pre regionálny rozvoj a bývalá eurokomisárka pre regióny Danuta Hübner pre EurActiv povedala, že stretnutie bolo dôležité ako pre svoj obsah, tak i formu. „Nešlo len o tematické stretnutie, bola to zároveň súčasť vytvárania štruktúrovanej spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, ktorú predpokladá Lisabonská stratégia,“ vysvetľuje Hübner.

Národní predstavitelia sa musia pripraviť „na skutočné zapojenie sa“ do diskusie o budúcej regionálnej politike EÚ, povedala a dodala, že tento druh stretnutia im pomôže sa navnadiť, hoci je tu vždy potreba sa navnadiť viac“.

Podľa francúzskeho EurActivu sa mnohí europoslanci domnievajú, že „nebude ľahké“ túto novú formu spolupráce spojazdniť. Niektorí poslanci priznali, že sa stále „len dostávajú do témy“. Spoločný pohľad vo Francúzsku je však taký, že keď sa zintenzívnia vyjednávania, tak národní predstavitelia dajú pozor, aby bolo ich nové právomoci cítiť.

Niektorí čistí prispievatelia chcú menší rozpočet

Zástupcovia parlamentov mali vo väčšine prípadov rovnaké názory a zdôrazňovali dôležitosť financovania kohéznej politiky ako jedného z nástrojov boja proti kríze. Poslanci z Holandska sa však vyjadrili, že rozpočet EÚ pre regionálnu politiku by mal byť v budúcom období menší a mal by sa zameriavať na základné ciele pomoci regiónom, ktoré to najviac potrebujú. V súčasnosti sa na regionálnu politiku vyčleňuje približne jedna tretina rozpočtu EÚ.

Vo väčšine prípadov však nikto nehovorí o menších rozpočtoch, povedala Hübner. Inými slovami, všeobecne prijímaný názor je, že úroveň financovania by sa mala zachovať. Rovnaký postoj v tejto otázke zastáva aj Slovensko.

Vyberanie cieľov funguje

Ďalšou pálčivou otázkou je rozsah, v akom by sa mali regionálne fondy v budúcnosti priamo zameriavať na špecifické ciele. Hübner tvrdí, že v Parlamente sú niektoré skupiny, ktoré túto orientáciu na ciele nikdy neprijali. Argumentujú tým, že to regionálnu politiku posúva ďalej od jej pôvodného zámeru. „Absolútne nesúhlasím, dôkazy ukázali, že vyberanie cieľov funguje,“ povedala bývalá eurokomisárka.

Medzi delegátmi na medziparlamentnom stretnutí bola väčšina jasne za pokračovanie v orientovaní sa na vybrané ciele, najmä čo sa stratégie Európa 2020 týka.

Hübner vyzdvihuje belgické predsedníctvo

O prepojenie budúcej kohéznej politiky s cieľmi Európa 2020 sa snaží aj belgické predsedníctvo, ktoré na stretnutí reprezentoval regionálny premiér valónskej vlády Rudy Demotte.

Hübner povedala, že „je veľmi príjemne prekvapená ich postojom“, ktorý „vníma regionálnu politiku ako prostriedok na poskytovanie verejného prístupu k tovarom a službám, či už je to dopravná infraštruktúra alebo pripojenie na internet.“

Demotte tvrdí, že Európa potrebuje posilnenú kohéznu politiku- takú, ktorá skutočne prispeje k hospodárskemu rastu a štrukturálnym zmenám. Belgičania totiž chápu, že táto politika sa potrebuje vyvíjať v svetle súčasnej reality, najmä vzhľadom na súčasnú krízu, nechali sa počuť zákonodarcovia.

Podľa Hübnerovej Demotte ako občan vysokoregionalizovanej krajiny, akou Belgicko je, rozumie tomu, ž kríza má obzvlášť silný dopad na regióny a mestá.

Zákonodarcovia chcú nechať sociálny fond pod kontrolou regionálnej politiky

Ďalšou veľkou témou, o ktorej sa diskutovalo, bol Európsky sociálny fond (ESF). V jeho prípade Komisia nedávno navrhla, že by mu mala byť priznaná väčšia autonómnosť a mal by ho kontrolovať Výbor EO pre sociálne záležitosti a zamestnanosť, nie Výbor pre regionálny rozvoj, ako tomu bolo doteraz. V tejto záležitosti však stále nepadlo posledné slovo. Samotná „Komisia vysiela zmiešané signály o ESF“ a hoci sa pred týždňom zdalo, že je v tejto veci rozhodnuté, predstavitelia zrazu tvrdia opak, hovorí Hübner.

Názor väčšiny národných parlamentov je, že ESF by mal ostať pod kontrolou regionálnej politiky, keďže oddelenie fondov by znamenalo rozdelenie pravidiel, čo by na oplátku viedlo k zvýšeniu byrokratickej záťaže a administratívnych nákladov. Mnohé hlasy na stretnutí sa tak vyjadrili proti „sektorizovaniu“ politík EÚ a namiesto toho žiadajú o integrovaný prístup.

Odporúčania Výboru Európskeho parlamentu pre regionálnu politiku ohľadne budúcej regionálnej politiky nájdete tu