Nová výzva pre študentov: Viem viac.sk

Študentské leto nemusí byť iba o dovolenkách, táboroch a trávení času s kamarátmi. Mladí ľudia, ktorí chcú naplno využiť dva mesiace voľného času, môžu navštíviť portál ViemViac.sk. Ponúkne im neformálne vzdelávanie prostredníctvom zaujímavých projektov. Mladý autor si môže vybrať tému, ktorá ho najviac zaujíma, popasovať sa s ňou a získať aj spätnú väzbu. K jeho práci sa vyjadria nielen porotcovia, ale aj ostatní súťažiaci v rámci prehliadky všetkých projektov.

Študenti sa tak môžu zabaviť, zasúťažiť si a zároveň preukázať základné akademické zručnosti: poctivú prácu so zdrojmi, formuláciu cieľov, hypotéz a metód, dôslednú argumentáciu a/alebo realizáciu experimentu, či zber údajov a ich vyhodnotenie.

Na vzdelávacom obsahu portálu ViemViac.sk pracuje tím redaktorov. Výsledok ich práce kombinuje to najlepšie, čo ponúka internet pre vzdelávanie: multimédiá, neformálny prístup, tvorivosť, invenčnosť, prepojenie na príbuzné stránky a nápady na ďalšie aktivity.

Záujemcovia na portáli nájdu informácie o aktuálnych súťažiach a podmienkach na prihlásenie sa. Ku všetkým článkom sa používatelia môžu zapojiť komentárom, vlastnými súbormi alebo celým projektom.

ViemViac.sk je projekt „Internetové projektovo-vzdelávacie centrum,“ ktorý realizuje firma firma Octigon, a.s. Spolufinancovanie je zabezpečené prostriedkami z Európskeho sociálneho fondu.

Hlavným cieľom projektu je vybudovať zážitkové projektové vzdelávacie centrum spojené s internetovým portálom. Ide o inovatívnu formu ďalšieho vzdelávania, ktorá predstavuje novú pedagogickú metodiku. Chce ju ďalej rozvíjať a zlepšovať. Sústreďuje sa na komunikáciu vedy a poznania mladým ľuďom a má ambíciu pomôcť aj rómskej komunite začleniť sa  do vzdelávacieho procesu na strednej škole.